Vyšla revízia STN 92 0201-2

NormalizáciaPožiarne konštrukciePrávne predpisyRiešenie PBS

Vážení čitatelia,
Dňa 1. 7. 2017 bola vydaná revidovaná norma STN 92 0201-2 Požiarna bezpečnosť stavieb. Časť 2: Stavebné konštrukcie, ktorej spracovateľom je Prezídium HaZZ – MV SR. Vzhľadom na to, že nám prišlo mnoho rôznych požiadaviek na informovanie o tejto skutočnosti od našich čitateľov a taktiež mnoho rôznych názorov na túto novinku, uverejňujeme krátky prehľad toho, čo nám niektorí píšete a čo Vás niektorých môže zaujímať.

Je to jedna z mála národných noriem, ktoré boli na Slovensku zrevidované v posledných rokoch. Je plne hradená z rozpočtu SR. Technická komisia TK 17 po dlhých rokoch jednania dospela k opravám a niektorým zmenám základnej stavebnej normy požiarnej bezpečnosti na Slovensku.

Tieto zmeny však neznamenajú zapracovanie všetkých platných EN súvisiacich s požiarnou bezpečnosťou stavieb, tak ako sú prijímané do sústavy STN a zatiaľ chýba väčšia odvaha aplikovať do národných noriem platné EN.

Táto norma mení niektoré najnižšie kritériá pre stavby.

Keďže táto norma sa od predchádzajúcej verzie líši vo viacerých dôležitých detailoch návrhu PBS, dovoľujeme si Vás upozorniť na niekoľko dôležitých zmien:

1. Od 1. 7. 2017 sú v STN EN 13501-1 + A1 zrušené články NA.8 (definície konštrukčných prvkov druhu D1, D2 a D3 pre normy STN 73 08xx) a NA.9 (definície konštrukčných prvkov druhu D1, D2 a D3 pre STN 92 0201).
2. Definícia požiarneho podlažia v článku 2.2.1 je iná ako definícia vo vyhláške MV SR č. 94/2004 Z. z.
3. V článku 2.5 sú uvedené nové definície konštrukčných prvkov druhu D1, D2 a D3.
4. V článku 2.6 sú definované konštrukčné celky. Podľa tejto normy existujú 2 typy zmiešaných konštrukčných celkov pre umožnenie výstavby špecifických rámových stĺpikových drevostavieb do väčších výšok.
5. Zmenili sa výšky pre stupne požiarnej bezpečnosti požiarnych úsekov nevýrobných stavieb.
6. Podstatne sa zmenila tabuľka pre stupne požiarnej bezpečnosti stavieb na bývanie a ubytovanie skupiny B (bytových domov a ubytovacích zariadení).
7. V tabuľke druhov konštrukčných prvkov a ich najnižších požiarnych odolností sa zmenili niektoré časy a pribudla nová položka 3. Strešný plášť s poznámkou 4).
8. Nový článok 5.14, ustanovuje požiadavky na povrchové úpravy a obklady obvodových stien z vonkajšej strany stavby.
10. V norme je však ešte oveľa viac zmien a preto je potrebné si ju pred používaním pozorne preštudovať a navrhovať stavby podľa tejto normy.

Očakávalo by sa, že Prezídium HaZZ – MV SR, ako spracovateľ normy v súčinnosti s ÚNMS SR, vydá k niektorým závažným zmenám aj výklad, ako správne používať tieto zmeny – tzv. základný dokument. Podobne je to zvykom aj v prípade všetkých podstatných zmien EN, aby sa predišlo nesprávnemu používaniu strohých viet článkov.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Fill out this field
Fill out this field
Prosím uveďte správnu/funkčnú e-mailovú adresu.