V Čechách horí inak ako na Slovensku

NormalizáciaPožiare

V Prahe sa včera 21. 1. 2016 uskutočnil 17. ročník konferencie IZOLACE 2016 – OBVODOVÉ PLÁŠTĚ A STAVEBNÍ FYZIKA. Okrem množstva zaujímavých príspevkov odznel na tejto konferencii aj zaujímavý príspevok na tému „Požárně bezpečnostní aspekty zateplovacích systémů“, ktorý vypracoval a predniesol Ing. Zdeněk Hošek, Ph.D. z Ministerstva vnútra – generálneho riaditeľstva Hasičského záchranného zboru ČR. Obsah tohto zaujímavého príspevku nájdete v priloženom zborníku na strane 45.
Riešenie zatepľovacích systémov z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti v ČR podľa konečného návrhu ČSN 73 0810, z ktorého príspevok vychádza, je len potvrdením správneho technického uvažovania odborníkov z APPO SR pri príprave požiadaviek v STN 73 0802/Z2, ktoré bohužiaľ neboli z určitých dôvodov akceptované. Do STN 73 0802/Z2 sa nedostali navrhované požiadavky slovenských odborníkov na PBS na uplatnenie veľkorozmerovej skúšky šírenia plameňa po fasáde podľa STN ISO 13785-2, pričom odborníci v ČR ju požadujú. Na Slovensku sme prebrali túto ISO normu do sústavy ako STN ISO 13785-2, len kvôli zavedeniu tejto skúšky do požiadaviek STN 73 0802/Z2. Avšak nepomohlo.
Dôkazom, že v Čechách asi viac dbajú na protipožiarnu bezpečnosť zatepľovania resp. asi tam horí inak ako na Slovensku je to, že pokiaľ na Slovensku stačí na zabránenie šírenia požiaru po horľavej fasáde 200 mm široká nehorľavá požiarna bariéra v Čechách musí byť šírka bariéry najmenej 900 mm.
Zatiaľ čo v Čechách musí byť stavba s požiarnou výškou nad 22,5 m celá zateplená nehorľavým zatepľovacím systémom, na Slovensku stačí, aby sa použila nad každým oknom na podlaží 200 mm široká nehorľavá bariéra a nehorľavý zatepľovací systém sa použije len od okna, ktoré je na podlaží s požiarnou výškou nad 22,5 mm.
Samozrejme, že existujú aj ďalšie príklady v článku, ktoré sú veľmi zaujímavé a svedčia o tom, že na Slovensku horí inak ako v bratskom Česku.

Konference_IZOLACE_2016_Sbornik

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Fill out this field
Fill out this field
Prosím uveďte správnu/funkčnú e-mailovú adresu.