Tvrdé vyjadrenia ÚNMS SR voči usmerneniu prezídia HaZZ

NormalizáciaPrávne predpisy

Určite si mnohí z Vás spomenú na diskutabilné Usmernenie prezídia HaZZ pre zatrieďovanie konštrukčných prvkov, o ktorom sme uverejnili článok na tomto blogu dňa 13.3.2015. Tento „čudesný“ dokument bude 9. júna 2015 oslavovať svoje prvé narodeniny, čí sa aj ja pripájam ku gratulantom a prajem rodičom a ich ratolesti pevné zdravie.
Väčšina tých, ktorí pôsobia na Slovensku v oblasti požiarnej bezpečnosti stavieb sa už zmierila s tým, že aj takýmto spôsobom je možné „usmerňovať“ požiarnu bezpečnosť stavieb. Avšak niektorých z nás, ktorí sme od detstva zvedaví a neposední zaujímalo, či takýto spôsob „usmerňovania“ vo vzťahu k ustanoveniam technických noriem považujú príslušné ústredné orgány štátnej správy za normálne alebo je to len „povolený koníček“ úradníkov alebo nebodaj spôsob „vyriešenia“ dlhodobo neriešených problémov PBS. Preto sme sa s kolegom Ing. Mikom rozhodli dňa 13. 4. 2015 podať podnet na preskúmanie Usmernenia prezídia HaZZ pre zatrieďovanie konštrukčných prvkov na úrad kontroly sekcie kontroly a inšpekčnej služby MV SR a na Úrad pre normalizáciu metrológiu a skúšobníctvo SR. Po 31 dňoch nám obom prišlo z úradu kontroly MV SR oznámenie, že predmetné podanie bolo postúpené na vybavenie tomu, koho Usmernenie sme chceli dať preskúmať, t. j. prezidentovi prezídia HaZZ.
Oznámenie MV SR o postúpení podnetu na riešenie

Riaditeľka úradu p. JUDr. Novotná zjavne pochopila načo súži úrad kontroly, a ktorým smerom je potrebné postúpiť podnet, aby sa nebodaj nestalo, že by niekto podnet mohol naozaj riešiť. Potom sme si ale uvedomili, že riešenie podnetov občanov voči postupu úradov nebolo obsahom prvého sociálneho balíčka a podľa posledných medializovaných informácií nebude ani obsahom druhého ani tretieho sociálneho balíčka. Takže sa vopred ospravedlňujeme všetkým úradníkom za naše naivné očakávania a prajem dobrú chuť k zníženej cene sladkovodnej ryby a čerstvého mäsa.
Avšak na naše veľké prekvapenie sme 25. 5. 2015 obaja dostali od ÚNMS SR odpoveď na podnet na preskúmanie Usmernenia prezídia HaZZ pre zatrieďovanie konštrukčných prvkov, ktorá sa na troch stranách úporne snaží vyhnúť akémukoľvek tvrdeniu, ktoré by nedajbože mohlo smerovať k názoru na dané usmernenie. Snaha o odvrátenie záverečného názoru úradu voči postupu kolegov z iného úradu sa však nepodarila. Nakoniec došlo k vyjadreniu názoru, ktorý uznáva nedostatky Usmernenia prezídia HaZZ (formálneho charakteru) a zároveň z ľútosťou priznáva, že k technickej podstate podnetu sa radšej nebude vyjadrovať. Na záver, podľa mňa dosť prekvapujúco tvrdým spôsobom, úrad zdôrazňuje prezídiu HaZZ, že si nemá čo dovoľovať akokoľvek vysvetľovať ustanovenia noriem, pretože nie je spracovateľ príslušnej normy a ani technická komisia či súd.
Tým úrad len potvrdzuje, že vysvetľovanie ustanovení noriem môže podávať len úrad na základe podkladov od technickej komisie (spracovateľa normy) v súlade článkom 2.3 písm. g) platného Štatútu a rokovacieho poriadku technickej komisie.
Odpoveď ÚNMS SR na podnet na preskúmanie

Nuž čo, padla kosa na kameň. Či?

František Gilian

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Fill out this field
Fill out this field
Prosím uveďte správnu/funkčnú e-mailovú adresu.