Súvislosti ochrany stavby pred bleskom a požiarom

NormalizáciaPožiarePrávne predpisyRiešenie PBS

Mnohí z nás možno nedoceňujú potrebu a závažnosť správnej a účinnej ochrany stavieb pred bleskom a prepätím a jeho účinkami. Je štatisticky dokázané, že každý rok udrie na svete viac ako 1,5 miliardy bleskov, čo znamená viac ako 100 bleskov za sekundu. Každý blesk prenáša obrovskú energiu, ktorá môže mať za následok rôzne deštrukčné účinky – či už silové, elektrické alebo tepelné. Súbor európskych noriem EN 62305-1 až EN 62305-4 uvažuje s veľkosťou blesku v rozmedzí od niekoľko tisícok ampérov až po najväčší 200 kA blesk, ktorý je schopný preniesť obrovské množstvo energie v minimálnom čase. Jeho prúdová dráha dosahuje teplotu okolo 30 000 °C. Uvedený fenomén má na svedomí až 31 % zo všetkých poistných udalostí. Následkami úderov blesku a z toho vyplývajúceho prepätia dochádza k silovým namáhaniam konštrukcií, nebezpečnému iskreniu, ktoré vedie k zničeniu elektrických obvodov a mnohokrát zapríčiňuje požiar. Ochrana pred bleskom a prepätím sa teda musí riešiť komplexne (systém vonkajšej a vnútornej ochrany). Cieľom každého návrhu ochrany pred bleskom a prepätím by malo byť znižovanie rizika negatívnych následkov vyplývajúcich z úderu blesku. Našim zámerom v rámci nových aktivít APPO SR bude premietnuť aj do právnych predpisov pre požiarnu bezpečnosť stavieb požadovanú úroveň ochrany pred bleskom pre jednotlivé druhy stavieb, podľa platných európskych technických noriem, aby sa v budúcnosti účinnejšie predchádzalo ohrozeniu zdravia, životov a majetku. V tejto súvislosti chceme pripraviť v rámci budúcich revízií súboru EN noriem návrhy zmien, ktoré by zohľadňovali národné výpočty požiarneho zaťaženia dané riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby v SR potrebné pre určenie kategórie požiarneho rizika. Kategória požiarneho rizika potom určuje znižujúci činiteľ strát rf podľa EN 62305-2, ktorý vstupuje do procesu stanovenia odhadu strát na ľudských životoch po údere blesku. Týmto krokom chceme posunúť riešenie problematiky protipožiarnej bezpečnosti stavby do užších súvislostí s riešením ochrany stavby pred bleskom.

Ing. Jozef Daňo

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Fill out this field
Fill out this field
Prosím uveďte správnu/funkčnú e-mailovú adresu.