STOP riešeniam PBS podľa STN 73 0802 od 1. marca 2016

NormalizáciaRiešenie PBS

Neuveriteľné veci sa dejú na Úrade pre normalizáciu metrológiu a skúšobníctvo SR, ktorý skoro po dvoch rokoch „úmornej práce“ vydal v septembri 2015 čudesným spôsobom (bez akéhokoľvek hlasovania v TK 17) STN 73 0802/Z2. Ešte čudesnejšie je to, že na základe neznámych tlakov, úrad už po 30 dňoch t. j. dnes 1. októbra 2015 vydal jej opravu 1 t. j. STN 73 0802/Z2/O1. Avšak ďaleko čudesnejšie je to, že táto oprava nie je opravou zmeny normy zo septembra 2015, ale ďalšou zmenou zmeny normy, pretože dopĺňa ďalší text, teda neopravuje chyby textu v súlade s platným Štatútom TK. A najúžasnejšie je to, že tento doplnený text do STN 73 0802 ustanovuje, že požiadavky tejto normy musí spĺňať projektová dokumentácia, ktorá bude prílohou žiadosti na vydanie stavebného povolenia alebo na povolenie zmeny stavby, podanej stavebnému úradu od 1. marca 2016.
To znamená, že špecialisti PO pri riešení protipožiarnej bezpečnosti stavby, ktorá by sa mohla riešiť podľa tejto normy, si majú dať pri projektovaní podľa STN 73 0802 pauzu do 1. marca 2016. Toto 5. mesačné obdobie nazvali neznámi odborníci na PBS prechodným obdobím, len nie je jasné, aký prechod mali na mysli, pretože členovia technickej komisie TK 17 Bezpečnosť a ochrana pred požiarom nemajú ani poňatia o týchto dôvodoch ani zmenách či opravách normy, čo je poslednom období činnosti úradu úplne „normálne“.
Zaujímavé je tiež, že všetky opravy noriem sú zdarma, pretože ak niekto niečo, ako sa hovorí „poondie“ a musí to opraviť, tak si za to hádam nechce pýtať ešte aj peniaze. V tomto prípade však ide o iný level opravy normy pretože je to zmena normy, čo potvrdzuje úrad tým, že požaduje od Vás za elektronickú formu jednej vety 2,47 éčiek.
Takže špecialisti PO, už asi chápete, že buď budete do 1. marca 2016 riešiť všetky stavby a ich zmeny podľa vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.z. a súvisiacich noriem rady STN 92 0X XX, alebo si dajte pauzu.

Motto: Jeden šabľu nosí, druhý musí hodiť.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Fill out this field
Fill out this field
Prosím uveďte správnu/funkčnú e-mailovú adresu.