Špecialisti PO POZOR!!!!

Riešenie PBSRôzne

Dovoľte aby sme Vás oficiálne informovali, že s platnosťou od 1. júna 2011 bola zriadená v Asociácii pasívnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky stála odborná sekcia Špecialistov požiarnej ochrany.
Týmto krokom sme reagovali na rastúci záujem špecialistov PO o aktívnu činnosť v oblasti problematiky požiarnej bezpečnosti a aj skutočnosť, že táto početná skupina dôležitých odborníkov nie je dosiaľ oficiálne organizovaná v žiadnom združení.
Naša asociácia už niekoľko rokov aktívne pôsobí a spolupracuje pri tvorbe technických noriem a právnych predpisov v oblasti požiarnej bezpečnosti a propaguje medzi odbornou verejnosťou dôležitosť tejto problematiky. Našou snahou vždy bolo vyvolať záujem o aktívny prístup u všetkých skupín odborníkov v tejto oblasti a teší nás, že sa to stretáva s pozitívnou odozvou aj u orgánov štátnej správy.
Cieľom, ktorý sledujeme zriadením uvedenej sekcie je Vám umožniť ako skupine odborníkov priamu účasť na spolupráci pri tvorbe technických noriem a právnych predpisov, ktoré práve Vy používate pri svojej práci. Určite sa v svojej praxi stretávate s rôznymi nedostatkami v týchto predpisoch a normách, ktoré môžu spôsobiť problémy jednak pri určovaní požiadaviek PBS a taktiež pri ich realizácii v praxi.
Pripravujú sa a prebiehajú zmeny Zákonov a technických noriem, ktoré majú podstatný vplyv na Vašu prácu, tak prečo nebyť pri tom. Možno je čas iniciovať zmenu samotného systému odbornej prípravy a overovania ŠPO.
Druhým cieľom je zvyšovanie odbornej úrovne špecialistov PO formou poskytovania najaktuálnejších informácií v oblasti požiarnej bezpečnosti nielen u nás ale aj v zahraničí, účasti na odborných seminároch (spolupráca aj na medzinárodnej úrovni) alebo inými pre Vás zaujímavými modernými formami.
Celoživotné vzdelávanie v tak dôležitej a náročnej oblasti akou je požiarna bezpečnosť považujeme za nevyhnutný prostriedok udržania kontaktu s technickým pokrokom.
Veríme, že naša snaha o úzku vzájomnú spoluprácu v oblasti požiarnej bezpečnosti bude prospešná.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Fill out this field
Fill out this field
Prosím uveďte správnu/funkčnú e-mailovú adresu.