Slovenská republika si koleduje o vylúčenie z členstva v CEN a CENELEC

Slovenská republika si koleduje o vylúčenie z členstva v CEN a CENELEC

Právne predpisy

Už v minulých článkoch sme písali o katastrofálnom stave technickej normalizácie na Slovensku. To, na čo sme upozorňovali v týchto článkoch sa len potvrdzuje aj z pohľadu najvyšších európskych organizácií pre technickú normalizáciu. Národný normalizačný orgán, ktorým je po zrušení SÚTN v súčasnosti ÚNMS SR (orgán štátnej správy) podľa vykonaného auditu CEN/CENELEC nie je nezávislým národným normalizačným orgánom, čo je v rozpore so základnými princípmi technickej normalizácie v EÚ. Páni „bratia“ by si už mali uvedomiť, že arogancia a bezhlavosť reformy štátnej správy v oblasti technickej normalizácie nemôže ostať bez dôsledkov. V prílohe Vám poskytujeme dokument CEN/CENELEC v ktorom sa jednoznačne vyjadrujú tieto organizácie k tomu, čo je potrebné chápať pod pojmom „nezávislosť“, ktorý je základným princípom technickej normalizácie v EÚ podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a rady č. 1025/2012 o technickej normalizácii. Kto nevie anglicky tak záver dokumentu hovorí asi toto:
Zákonné akty CEN a CENELEC vyžadujú od členov CEN-CENELEC, aby mali samostatnú právnu subjektivitu, čo znamená, že majú autonómnu/nezávislú organizačnú štruktúra. Okrem toho, „nezávislosť“ je uznaná v CEN-CENELEC Guide 20 ako kritérium na zabezpečenie potrebnej nestrannosti a konsenzu pri rozhodovaní normalizačného procesu. Porušenie vyššie uvedených zákonných ustanovení a príručky 20, môže viesť k vylúčeniu člena z organizácii CEN a CENELEC.

Aj keď pán predseda vlády na základe tvrdení predsedu ÚNMS SR upokojoval poslanca Mikloška, že s technickou normalizáciou je všetko v úplnom poriadku, je to samozrejme zasa úplne inak. Je to klamstvo. Páni „bratia“ by rýchlo mali niečo urobiť a ustanoviť nový nezávislý národný normalizačný orgán NNO (najlepšie založiť dajakú 1 Eurovú eseróčku na spolužiaka čo má zásluhy), aby tých 900.000 eur,- čo nám posiela CEN a CENELEC na európsku technickú normalizáciu mohli lepšie investovať ako doteraz, t. j. na prevádzkové náklady Úradu, platy, teplo, elektrika, čistenie služobných áut, letenky na karneval do Rio de Janero, letenky na suši do Tokia a iné nevyhnutnosti nesúvisiace s technickou normalizáciou.

Správa CEN/CENELEC o nezávislosti normalizácie od štátnej moci

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Fill out this field
Fill out this field
Prosím uveďte správnu/funkčnú e-mailovú adresu.