Projekt Prírodného laboratória mechaniky vonkajších vedení – nové pozorovania

Projekt Prírodného laboratória mechaniky vonkajších vedení – nové pozorovania

NormalizáciaRôzne

V rámci projektu Prírodného laboratória mechaniky vonkajších vedení, ktorý naša asociácia podporuje už od roku 2020, Vám zasielame link na zaujímavé zrýchlené časozberné video správania sa kábla v závislosti od okolitých poveternostných a slnečných podmienok.

Autor projektu Ing. Gabriel Krescanko zo spoločnosti AMPEL s.r.o. o tomto skúmaní napísal:

Zrýchlené časozberné video preukazuje správanie sa kábla NFA2X 4×120 počas východu slnka od 06:30 do 07:51. Video bolo zrýchlené na 30 s. Počas tejto doby môžete sledovať ako pri zvýšení intenzity slnečného žiarenia, resp. pri pohltení infračervenej zložky slnečného žiarenia čiernou izoláciou kábla dôjde k jeho roztiahnutiu, resp. zväčšeniu priehybu a jeho stiahnutiu, resp. zmenšeniu priehybu pred koncom, kedy slnko zájde za mraky. Takto sa správa kábel počas celého dňa, a teda je možné konštatovať, že kábel „mechanicky dýcha“ v závislosti od veľkosti intenzity slnečného žiarenia. Predmetné video je veľmi vhodnou ukážkou pre autorizovaných stavebných inžinierov, ktorí sa venujú návrhu distribučných vedení, aby lepšie pochopili, čo reálne počítajú, keď používajú stavovú rovnicu pre výpočet mechaniky vonkajších elektrických vedení.

Tento dlhodobý projekt úspešne pokračuje a má veľmi zaujímavé priebežné výsledky meraní a pozorovaní, ktoré sú rozdielne resp. chýbajú vo vzťahu k požiadavkám príslušných STN, ktoré sa používajú pri navrhovaní vonkajších silnoprúdových vedení na celom Slovensku. Výsledky projektu budú mať zásadný význam pre budúcnosť navrhovania distribučnej siete našich energetických spoločností a budú zapracované do pripravovanej ATN® 0XX Distribučné elektrické vedenia nízkeho a vysokého napätia. Detaily návrhu a zhotovenia. Na príprave tejto ATN® sa podieľajú aj odborníci zo spoločnosti Východoslovenská energetika a.s. Takto by mala vyzerať spolupráca odborníkov na skúmaní nových technických možností aj v oblasti navrhovania protipožiarnej bezpečnosti stavieb súčasných aj historických, bez ktorej nie je možné napredovať v súlade so stavom techniky a technického poznania.

Zrýchlené časozberné video

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Fill out this field
Fill out this field
Prosím uveďte správnu/funkčnú e-mailovú adresu.