Požiar v Banskej Štiavnici témou relácie Kontakty

Riešenie PBSRôzne

Všetci si iste dobre pamätajú na nedávnu mimoriadnu udalosť požiaru historického centra Banskej Štiavnice. Na našu asociáciu, ako jediné slovenské profesijné združenie v oblasti požiarnej ochrany, sa následne obrátila verejnosť s otázkami, aký je náš názor na túto mimoriadnu udalosť a aj ďalšie podobné udalosti, pri ktorých došlo k stratám na našom kultúrnom a historickom dedičstve v dôsledku požiaru. Naša asociácia v súčasnosti pracuje na podrobnom odbornom materiáli na tému príčin, dôsledkov a riešení predchádzania takýmto mimoriadnym udalostiam, s ktorým chceme začať odbornú diskusiu naprieč orgánmi a organizáciami na Slovensku, ktoré majú čo povedať do budúcnosti protipožiarnej bezpečnosti stavieb aj historických. Táto téma bola aj témou diskusnej relácie Kontakty odvysielanej v utorok 28. marca 2023 na Rádiu Slovensko. Reláciu si môžete vypočuť z rozhlasového archívu na linke Pamiatky v plameňoch.
Diskusnej relácie sa zúčastnil okrem pána Petra Marákyho (múzejníka, pamiatkara, riaditeľa mnohých pamiatkových inštitúcií) aj pán Ing. Jozef Cincula, špecialista požiarnej ochrany a člen našej asociácie. Z mnohých zaujímavých názorov hostí na túto vážnu a dôležitú tému radi upriamime pozornosť aj na tú časť v závere relácie, kde pán Ing. Jozef Cincula hovorí o možných protipožiarnych opatreniach vo vzťahu k elektrickým inštaláciám v historických stavbách. Nás môže len tešiť, že protipožiarne riešenie elektrických inštalácií, v relácii spomínaným systémom na obmedzenie abnormálneho tepla a potlačenie ohňa (SATO), sme navrhli používať, už v roku 2019 v rámci revízie STN 92 0203: 2013, ktorá však nebola vydaná. Spomínané riešenie SATO sme však zapracovali do ATN® 004 Protipožiarna bezpečnosť stavieb. Elektrické inštalácie. Zásady navrhovania a zhotovenia.
Na rôzne aktuálne oblasti protipožiarnej bezpečnosti stavieb je zameraná aj 1. Odborná konferencia s medzinárodnou účasťou MONITOR PROTIPOŽIARNEJ BEZPEČNOSTI STAVIEB 2023, ktorá sa uskutoční 25.5.2023 v hoteli PARTIZÁN v Bystrej – Tále. Na konferenciu Vás srdečne pozývame v priloženej pozvánke s možnosťou prihlásenia sa.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Fill out this field
Fill out this field
Prosím uveďte správnu/funkčnú e-mailovú adresu.