Požiarnej prevencii sa blýska na lepšie časy

NormalizáciaPrávne predpisyRiešenie PBS

Podľa správy Tlačovej agentúry na piatkovom predsviatočnom zasadnutí Vlády predložil minister vnútra novú koncepciu pre výkon štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi. Z predloženej koncepcie je zrejmé, že dôjde k výrazným zmenám najmä v oblasti požiarnej prevencie, čo by sa malo, podľa slov ministra vnútra, prejaviť v 100 % navýšení finančných prostriedkov oproti predpokladanej sume v kapitole štátneho rozpočtu pre túto oblasť. Dôvodom, ako uviedol pán minister, je dlhodobo zanedbávaná oblasť požiarnej prevencie zo strany štátu, čoho dôsledkom je aj súčasný zlý stav požiarovosti a taktiež nedostatočná úroveň kvality realizácie opatrení protipožiarnej bezpečnosti pri výstavbe a pri užívaní stavieb. V svojej dôvodovej správe taktiež zdôraznil dôležitosť nového prístupu k chápaniu požiarnej prevencie zo strany štátu, ktorej mottom je zdôraznenie preventívnych protipožiarnych opatrení oproti doteraz prevládajúcemu chápaniu dôležitosti represívnej činnosti. V závere svojho vystúpenia sa dotkol aj problematiky hodnotenia primeranosti hasičských zásahov pri zdolávaní požiarov v súvislosti so škodami spôsobenými pri zdolávaní požiarov a systémom náhrady týchto škôd. Táto správa určite poteší všetkých, ktorí sa dlhodobo venujú problematike požiarnej prevencie a márne dúfali v obrat v prístupe štátu k tejto problematike. Dúfajme len, že to nebude ďalší aprílový žartík našich politikov.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Fill out this field
Fill out this field
Prosím uveďte správnu/funkčnú e-mailovú adresu.