Požiarne nebezpečenstvo elektrických zariadení sa od roku 2012 už nevyskytuje

Požiarne nebezpečenstvo elektrických zariadení sa od roku 2012 už nevyskytuje

NormalizáciaRôzne

APPO SR dnes zverejnila oznámenie Vestníka APPO SR č.6/2018, v ktorom sa oznamuje verejnosti začiatok prác na novej ATN 013 Vykonávanie kontroly protipožiarnej bezpečnosti elektrického zariadenia.
Oznámenie vestníka APPO SR č. 6/2018

Od roku 2012, kedy bola bez akejkoľvek náhrady zrušená vyhláška MV SR č. 605/2007 Z. z. o vykonávaní kontroly protipožiarnej bezpečnosti elektrického zariadenia v znení neskorších predpisov, neexistuje žiadny právny ani iný predpis, alebo návod ako a v akom rozsahu vykonávať uvedenú kontrolu. Už v tom, čase sme upozorňovali zodpovedných, že jej zrušenie bez náhrady bude mať negatívny dopad na požiarnu bezpečnosť elektrických rozvodov, čo sa aj potvrdilo. Už 6 rokov nikto pravidelne nekontroluje elektrické zariadenia z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti. Neskôr v roku 2014, kedy sa pripravovala novelizácia vyhlášky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii sme navrhovali, aby bola do tejto novelizovanej vyhlášky zapracovaná príloha, ktorá by obsahovala obsah a rozsah kontroly protipožiarnej bezpečnosti elektrického zariadenia. Túto prílohu sme aj spracovali a odovzdali zodpovedným, avšak z nevysvetliteľných dôvodov sa obsah tejto prílohy neobjavil v novelizovanej vyhláške MV SR č. 202/2015 Z. z.

Buď sa zmierime s tým, že uvádzané príčiny vzniku požiaru v štatistikách od roku 2012 ako sú elektrický skrat, zvýšený elektrický prechodový odpor a preťaženie elektrickým prúdom nemajú nič spoločné s elektrickým zariadením, alebo treba elektrické zariadenia presvedčiť, že už 6 rokov nemajú spôsobovať požiarne nebezpečenstvo, keďže ich nikto nekontroluje.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Fill out this field
Fill out this field
Prosím uveďte správnu/funkčnú e-mailovú adresu.