Požiarna bezpečnosť v systéme práva EÚ: Zodpovednosť projektanta, zhotoviteľa, prevádzkovateľa a regulačného úradu za bezpečnosť technického diela

Požiarna bezpečnosť v systéme práva EÚ: Zodpovednosť projektanta, zhotoviteľa, prevádzkovateľa a regulačného úradu za bezpečnosť technického diela

Právne predpisyRiešenie PBS

Prinášame Vám preklad zaujímavého príspevku do diskusie o princípoch jednotného trhu EÚ vo vzťahu ku skúsenostiam z fungovania jednotného trhu v USA a vo vzťahu zodpovednosti účastníkov procesu tvorby a prevádzky budov z pohľadu bezpečnosti v prípade požiaru. Príspevok bol prednesený na konferencii „Požiar a bezpečnosť budov na jednotnom európskom trhu: Zaručí zhoda s normami CE požiarnu bezpečnosť?“. Napriek tomu, že konferenciu usporiadala Univerzita v Edinburghu ešte v r. 2008, téma je stále rovnako aktuálna a platná aj v našich podmienkach. Navrhované opatrenia ohľadom zodpovednosti projektanta, zhotoviteľa, prevádzkovateľa a regulačného úradu za bezpečnosť technického diela môžu byť inšpiráciou aj pre nás. Problém zodpovednosti za bezpečnosť zhotoveného diela a za prípadnú škodu spôsobenú požiarom je, ako sa zdá, všade rovnaký. Princíp navrhovaných opatrení je podobný právnemu systému zavedenému v SR a úlohe projektantov, špecialistov a technikov požiarnej ochrany a odboru požiarnej prevencie HaZZ. Pri diskusii o potrebe nanovo definovať vzťahy a zodpovednosti jednotlivých účastníkov procesu je užitočné pozrieť sa na vec z perspektívy práva EÚ a z pohľadu toho, ako túto problematiku vnímajú odborníci v zahraničí z technického a právneho pohľadu.

Požiarna bezpečnosť v systéme práva EÚ

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Fill out this field
Fill out this field
Prosím uveďte správnu/funkčnú e-mailovú adresu.