Požiar v garáži v Ľublani

Požiare

27. novembra 2007 cca. o 19.40 vypukol v Ljublani požiar v podzemnej garáži. Hasiči boli na mieste požiaru v priebehu niekoľkých minút. Napriek rýchlemu zásahu nemohli efektívne hasiť, pretože zariadenie na odvod dymu bolo nefunkčné a garáž bola značne zadymená. Až po príchode elektrikára, ktorý zapojil ventilátor na náhradný zdroj sa podarilo dym z garáže vyvetrať.

Garáž bola obsadená len čiastočne, požiar sa z horiaceho auta rozšíril na dve susedné, ktoré zhoreli čiastočne.

Napriek tomu, že požiar nebol veľmi rozsiahly, je poučný.

Zariadenia, ktoré musia byť funkčné počas požiaru musia mať zabezpečenú elektrickú energiu aj prípade vypnutia alebo skratu v bežných elektrických obvodoch.
Napriek pomerne malému požiaru je zrejmý „spalling“ betónu – odstreľovanie. Betónová výstuž sa obnažila. Pri rozsiahlejšom požiari hrozí zrútenie konštrukcie, prípadne aj zrútenie stavby.

Utesnenia prestupov neboli zhotovené dostatočne kvalitne. Dym sa cez ne dostal do schodiskového priestoru.
Medzi betónovými konštrukciami bola dilatácia vyplnená polystyrénom, čo bola ďalšia cesta pre dym.
Odsávacie potrubie bolo zhotovené z tenkého plechu. Bolo deformované napriek tomu, že nebolo teplotne zaťažené odsávaným dymom. Ak by ventilátor fungoval, potrubie by bolo viac deformované. Potrubia pre odvod dymu z jedného požiarneho úseku musia mať skúšku podľa EN 1366-9.
Na obrázkoch je vidieť káblové lávky bez požiarnej odolnosti. Na nich nesmú byť uložené káble zabezpečujúce funkcieschopnosť. Taktiež je vidieť padnuté káble a roztopené izolácie káblov.

Fotografie z požiaru sú umiestnené na webe.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Fill out this field
Fill out this field
Prosím uveďte správnu/funkčnú e-mailovú adresu.