Požiar hradu Krásna Hôrka dojal Američanov na CNN a rozčúlil mnoho Slovákov

Požiar hradu Krásna Hôrka dojal Američanov na CNN a rozčúlil mnoho Slovákov

Požiare

Správa o požiari hradu Krásna Hôrka, ku ktorému došlo minulú sobotu, obletela nielen Slovensko, ale celý svet. Informovala o ňom dokonca aj americká spravodajská televízia CNN a arabská Al-Jazeera.
Video

Okrem týchto medzinárodných reakcií sa na rôznych internetových fórach objavili aj rôzne pozoruhodné reakcie nahnevaných Slovákov na organizáciu hasičského zásahu:

Citujeme:

„Zrejme sa 06.03.2012 skončil život na Prezídiu. Webová stránka od tohto dátumu nie je aktualizovaná. So záujmom som si chcel prečítať tlačovú správu o požiari zámku Krásna Hôrka, ale nie je tam nič. Hlavne ma zaujíma činnosť veliteľa zásahu, či bol zriadený riadiaci štáb, ako bola zabezpečená kyvadlová doprava vody a spôsob dopravy na nádvorie (boli použité PS 12?). Prečo tam bolo tak málo cisterien? Veď len Trakkerov je v Košickom kraji viac ako 15, sú na parádu? Veľmi rád a verím, že nielen mňa, ale aj širokú verejnosť bude zaujímať, či zásah bol účinný alebo nie. Podľa záberov v médiách hasiči došli na miesto zásahu v čase, keď horela spodná časť. Ako bolo zabezpečené ochladzovanie hornej časti? A to šetrenie vody, to je čo za hlúposť a ešte vyjadrenie do médií (krajský riaditeľ KR HaZZ KE). Výrok roka“

„Chcem sa opýtať KR. HaZZ v Košiciach, že prečo neboli povolaný príslušníci do služby pri požiari hradu v Krásnej Hôrke. Nebolo to nutné, je lepšie aby tam zasahovali dobrovoľníci a občania z Krásnej Hôrky. Hasiči z OR HaZZ KE boli vyslaní do Krásnej Hôrky v počte 2 x Trakker so 4 príslušníkmi a 1 X CAS 32 T 815 s 2 príslušníkmi, následne bolo vykonané zvolanie príslušníkov v HS Moldava. Následne z OS KR HaZZ KE bolo povedané, že sily a prostriedky postačujú a nie je potrebné vykonávať ďalšie zvolanie príslušníkov do pohotovosti. K tomu len toľko.“

„Mňa zaujíma, kedy sa na miesto požiaru uráčil dostaviť pán prezident aj s pánom ministrom, keď celý deň ani nevedeli, že tam horí a večer po desiatej sa už pán minister pretŕčal vo vraj zadymenom svetríku po svojej centrále, kde ho brali televízie? A vyjadroval sa, aký skvelý zásah hasiči predviedli. Dnes som si pozrel to vyjadrenie riaditeľky múzea. Vraj, keď sa pozrie teraz na strop, vidí nebesá…. Krása, škoda len, že za tú nezvládnutú taktiku by mal niekto niesť zodpovednosť! Alebo sa Florián mýlim? Kde boli riadiaci dôstojníci, skvele zaplatení a majúci vždy k dispozícii mobil, autíčko, teplú deku a teplý čaj? Kto bol riadiacim dôstojníkom na prezídiu HaZZ? Chcel by som to meno. Aj tak si ho síce zistím, ale predsa len. A vyjadriť sa médiám, že tam bolo 10 až 11 cisternových striekačiek… Úbohé, ako dnes celý HaZZ na čele s Mikuláškom. Asi v sobotu naháňal voličov KDH namiesto toho, aby sa venoval tomu, čo má v popise služobnej náplne. Ale veď, neubudlo z majetku jeho a ani jeho najbližších, zabudol si Mikulášek 1. augusta 2011 na služobnú prísahu? Asi áno, ale predpokladáme, že si ju už nemusíš nikdy zopakovať. Česť tvojej pamiatke Paľko.“

„Pri sledovaní televízneho spravodajstva som sa nestačil čudovať, že sa na Krásnu Hôrku dovalí CAS 25 ŠKODA 706 s obecnými hasičmi zo Štítnika a s veliteľom zásahu OHZ, ktorí prišli chrániť lúku pod zámkom (veď tá zhorela už v sobotu). Kto vlastne bol veliteľom zásahu pri likvidácii požiaru (bol veliteľ zásahu v zmysle § 41 ods. 4 písm. a) zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov)? Ako mohol byť zásah vyhodnotený ako dobrý, keď došlo k rozhoreniu trámov a prepadnutiu stropu, ktorý spôsobil ďalšie nevyčísliteľné škody. Kde boli profesionálni hasiči? Kto dal rozkaz na zrušenie dopravných a útočných vedení? Prečo neboli pripravené útočné vedenia do všetkých priestorov, aby mohol byť vykonaný okamžitý zásah? Kto nariadil stiahnuť príslušníkov HaZZ a monitoring ponechať na obecných hasičov? Pán ešte prezident, ktorý chce spravodlivosť za každú cenu, dúfam, že z Vašej strany budú vyvodené opatrenia za nezvládnutý zásah zo strany okresného riaditeľa HaZZ p. Egriho ako aj zo strany riaditeľa KR HaZZ KE p. Hochvarta, ktorého operačný dôstojník zhodnotil, že cisternových automobilových striekačiek je dostatok a ďalšie už nie sú potrebné. Ako k tomu došiel, bol urobený výpočet CAS na kyvadlovú dopravu, resp. na diaľkovú dopravu vody. Prečo nebolo prevzaté velenie pri zásahu zo strany riaditeľa KR HaZZ? Z pohľadu amatéra sa mi javí, že je zbytočný Hasičský a záchranný zbor, keď prenášame zodpovednosť a úlohy na obecných hasičov. Pán prezident, dúfam, že budete rovnako prísny pri vyhodnotení zásahu a za zlyhanie okresného riaditeľa v Rožňave a krajského riaditeľa v Košiciach vyvodíte tvrdé personálne opatrenia a odvoláte ich z funkcie nadriadených. Celý zásah je hanbou Hasičského a záchranného zboru, keď privolávame vrtuľník Ozbrojených síl SR, obecných hasičov a príslušníci HaZZ sú na hasičských staniciach. Pri takomto požiari mali byť nasadení všetci príslušníci HaZZ Košického kraja a potrebná hasičská technika. Celá stratégia zásahu bola na veľmi nízkej úrovni a preto je potrebné, aby boli zodpovední potrestaní. Veď takúto pamiatku nám už nikto nevráti a mohli ste eliminovať škody. Dúfam, že sa k tomuto komentáru a otázkam vyjadrite pán prezident plk. Ing. Mikulášek a taktiež prijmete osobnú zodpovednosť za Hasičský a záchranný zbor.“

„Pozorne som sledoval „profesionálny zásah“ pri likvidácii požiaru zámku Krásna Hôrka. Vzhľadom k tomu, že je to profesná stránka, pozrime sa na profesionálnu činnosť hasičov. Podľa informácií krajského riaditeľa HaZZ v Košiciach Ing. Hochvarta zasahovalo 10 – 11 hasičských vozidiel a cca 54 hasičov. Nemyslím si, že to bol dostatočný počet cisterien ako aj počet profesionálnych hasičov. Je tu niekoľko otázok na nadriadených, konkrétne na krajského riaditeľa:
1. Kto bol veliteľom zásahu – okresný alebo krajský riaditeľ?
2. Prečo nebol veliteľom zásahu prezident HaZZ?
3. Bol zriadený riadiaci štáb, ak áno, kto ho tvoril?
4. Prečo neboli privolaní hasiči z Košíc, ale sa privolávali ľudia zo Záchrannej brigády HaZZ v HE, OR HaZZ v Poprade, z iných krajov(čo PPP Košického kraja je iba na parádu)?
5. Prečo mali hasiči šetriť vodou, aby všetko zhorelo?
6. Prečo sme sa spoliehali na dobrovoľníkov?
Pevne verím, že na otázky dostanete kvalifikované odpovede, aby ste ich mohli použiť pri svojej profesionálnej práci. Prajem pekný večer.“

„Rád prispejem svojim názorom do diskusie. Poškodenie Krásnej Hôrky vnímam veľmi bolestivo. Ako dieťa som prázdniny trávieval v Rožňave.

Nie som odborník na hasenie. Avšak predpokladám, že keby hasiči použili podstatne viac vody, tak by hrad vodou poškodili v podstatne väčšej miere a rozsah požiaru by nebol podstatne menší. Strechy by zhoreli aj v tom prípade. Ľudová múdrosť vraví: „Čo nezničí požiar, zničia hasiči.“ Zdvihla by sa pre zmenu diskusia, že hasiči zničili celú zbierku a ešte im k tomu zhorela aj strecha. Napokon hasičov si platíme najmä pre záchranu ľudských životov a nie pre záchranu stavebných objektov. Aj mnohé nové stavby nie sú prioritne stavané tak, aby vydržali požiar, ale tak, aby sa zachránili ľudia. Inak by sme nehovorili o požiarnej ochrane 30 až 180 minút, ale o desiatkach hodín.

Ochrana pamiatok ako taká nie je základnou úlohou hasičov. Prevláda názor, že by sa s tým malo niečo robiť. Ale nie je to také jednoduché. Technicky vieme do veľkej miery ochrániť aj drevostavby alebo dokonca uložiť vzácne exponáty do vitrín z protipožiarneho skla. Môžeme diskutovať o tom, ako citlivo deliť historické objekty na požiarne úseky alebo vybavovať požiarnymi technickými zariadeniami. Základná otázka je, kto to zaplatí a prečo. A komu z rozpočtu ubudne. Ak bude štát ochotný vložiť veľké peniaze do požiarnej ochrany pamiatok napríklad na úkor divadiel, tak časť ľudí to bude považovať za vyhodené peniaze a bude sa dožadovať iných priorít. Pri neštátnych objektoch je situácia iná. Štát nebráni nikomu zvyšovať úroveň bezpečnosti. A majitelia do bezpečnosti aj investujú. Napríklad v kaštieli Belá. Ale kto peniaze nemá, neinvestuje. Ani do obnovy ani do bezpečnosti.

Ak sa robí požiarna ochrana tak, aby fungovala len na papieri, pamiatkam nepomôže. Ako inak ako formalizmom si vysvetliť slová predstaviteľa SNM, ktorý v televíznych novinách 12.3.2012 povedal, že pracovníci múzea každý rok natierali strešnú krytinu protipožiarnou farbou a preto ochrana strechy pred požiarom bola dostatočná (čoho „dôkazom“ je, že zhorela – dodávam ja). Kto sa len trochu vyzná, vie, že protipožiarny náter drevo pred požiarom neochráni (snáď trochu pribrzdí). Niekto riadne oklamal pracovníkov SNM.

Mňa osobne zaujíma, čo bude nasledovať na Krásnej Hôrke. Zrekonštruuje sa podľa pôvodného stavu a zakážu v jej blízkosti fajčiť alebo bude zrekonštruovaná bezpečnejšie. Poučíme sa a zavedieme systémové zmeny? Už pri návrhu vyhlášky o zmene stavieb sa diskutovalo na túto tému. Minulý rok PKPO usporiadala hodnotnú konferenciu na tému požiarnej ochrany pamiatkových objektov, ktorej sa o.i zúčastnili aj pracovníci HaZZ. Predpokladám, že kvôli záujmu riešiť tento problém. Snáď sa pod tlakom smutnej udalosti, ktorá sa udiala na Krásnej Hôrke veci dajú do pohybu.

Tip na záver: Anonymní krikľúni z internetu môžu pomáhať občianskym združeniam a obciam pri obnove hradov a dobrovoľne pracovať v prospech zlepšenia situácie z hľadiska požiarnej bezpečnosti.

Viliam Fusek, 14.3.2012″

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Fill out this field
Fill out this field
Prosím uveďte správnu/funkčnú e-mailovú adresu.