Požiar garážového domu v Bratislave trochu inak

Nezaradené

Určite sme všetci spozorneli, keď sa v správach objavila informácia o zničujúcom požiari garážového domu na Drieňovej ulici v Bratislave. Takáto mimoriadna situácia sa vždy v médiách komentuje rovnakým spôsobom a končí sa tým, že príčiny požiaru sa zisťujú. Z odborného hľadiska je možné konštatovať, že príčina každého požiaru je všeobecne známa, pretože tam, kde sú prítomné tri základné faktory pre vznik požiaru, t. j. horľavá látka, kyslík a iniciátor vzniku, bude horieť. Z odborného hľadiska je však oveľa zaujímavejšie zistenie, prečo a ako sa požiar rozširuje v stavbe a ako je možné, že dôjde napr. ku kolapsu stavby tak, ako to bolo v prípade garážového domu. Veľmi dôležitými faktormi sú najmä vhodný návrh stavby a jej správne prevádzkovanie na daný účel z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti. Tieto faktory sú súčasťou tzv. požiarnej prevencie. Platí nepísané pravidlo, že tam kde chýba požiarna prevencia, určite zasahuje požiarna represia, rovnako ako v iných oblastiach života spoločnosti týkajúcich sa prevencie a represie. Keď už spomíname požiarnu prevenciu, ktorá je bohužiaľ pre mnohých málo známym pojmom, nedá nám nespomenúť, že v rámci národného projektu Sektorovo riadených inovácií v Národnej sústave povolaní, nemá kto spracovať obsah Národného štandardu zamestnania (NŠZ) s názvom Príslušník HaZZ – požiarna prevencia patriaci pod Sektorovú radu pre verejné služby a správu. Pozrite NŠZ Príslušník HaZZ-požiarna prevencia
Preto sú na mieste otázky k tejto mimoriadnej udalosti, ktoré živo diskutujú naši odborníci na riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavieb, medzi ktoré patrí napr.:

1. Akým spôsobom sa vykonával na tejto stavbe štátny požiarny dozor (ŠPD)?
2. Aké zistenia boli v rámci výkonu ŠPD?
3. Boli v minulosti vykonané opatrenia na zvýšenie požiarnej odolnosti stavebných konštrukcií?
4. Boli tieto opatrenia zhotovené správne, prípadne obnovované a kontrolované?

Náš kolega Ing. Ján Dekánek dlhoročný odborník v oblasti riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavieb napísal k tejto mimoriadnej udalosti zaujímavý článok, ktorý si môžete stiahnuť a prečítať TU

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Fill out this field
Fill out this field
Prosím uveďte správnu/funkčnú e-mailovú adresu.