Používanie ATN® dokumentov v aplikačnej praxi prináša príjemné aj iné prekvapenia

Používanie ATN® dokumentov v aplikačnej praxi prináša príjemné aj iné prekvapenia

Rôzne

Už niekoľko rokov realizujeme projekt tvorby a vydávania ATN® dokumentov, o čom pravidelne informujeme odbornú verejnosť v našich článkoch na tejto webovej stránke. Aj v súčasnosti pripravujeme koncom októbra 2021 vydanie novej ATN® 012 Vykonávanie kontroly protipožiarnej bezpečnosti elektrických inštalácií a zariadení, ako návodu nahrádzajúceho chýbajúce právne predpisy v tejto dôležitej oblasti. Taktiež pripravujeme v spolupráci s odborníkmi v oblasti energetiky zaujímavú novú ATN® 009 Distribučné elektrické vedenia nízkeho a vysokého napätia. Detaily návrhu a zhotovenia. Tento dokument bude obsahovať okrem detailov návrhu a zhotovenia distribučných vedení nn a vn aj zaujímavé výsledky najnovších výskumných meraní skutočných horizontálnych zložiek síl vrcholových ťahov vedení používaných v distribučnej sústave na napäťovej úrovni nn a vn pre rôzne klimatické stavy, vrátane simulácie námrazy.

Väčšina ATN® má veľmi dobrý ohlas u odbornej verejnosti nielen na Slovensku, ale aj v Českej republike, pretože obsahujú technické riešenia, ktoré nie sú uvádzané v žiadnych iných technických dokumentoch, či predpisoch. Zaujímavá je však aj skutočnosť, že napriek podrobným príkladom a detailom týchto technických riešení uvádzaných v textoch aj obrázkoch v ATN® sa často stretávane s nedostatočnou úrovňou ich čítania a vnímania s porozumením. To je bohužiaľ dôsledkom chýbajúceho systému celoživotného vzdelávania aj ochoty časti odbornej verejnosti mať záujem o nové poznatky z vlastnej iniciatívy. Veľakrát sa stáva, že dostávame z prostredia aplikačnej praxe také otázky a žiadosti o vysvetlenia obsahu ATN®, ktoré by užívatelia nikdy nekládli, keby si ATN® najskôr pozorne s porozumením prečítali.

Dnešná najaktuálnejšia skúsenosť, ktorá bola aj dôvodom napísania tohto článku, sa týka používania ATN® 004, konkrétne jej prílohy D. Prílohu D sme spracovali a doplnili v máji 2021, pretože v aplikačnej praxi (od roku 2010) dlhodobo absentovali príklady vhodných obvodových riešení vypínania dodávky elektrickej energie pri požiari (použitie CENTRAL a TOTAL STOP). Od kolegu elektrotechnika sme dostali upozornenie, že jeden z mnohých príkladov nami navrhovaného riešenia vypínania elektrickej energie s použitím ističa s podpäťovou spúšťou s pracovným napätím 24 V v kombinácii s batériovou UPS je nepoužiteľné z dôvodu, že pri použití tohto riešenia sa batériová UPS úplne vybila za 2 hodiny od výpadku dodávky elektrickej energie (nie z dôvodu požiaru). Dodal ešte, že hasiči údajne pri kolaudácii v tomto prípade vyžadovali dodržať riešenie uvedené v ATN® 004, čo nás milo prekvapilo a potešilo. Po podrobnej komunikácii s týmto kolegom elektrotechnikom sme museli skonštatovať, že príslušný autorizovaný stavebný inžinier pre technické technologické a energetické vybavenie stavieb, ktorý ako jediný môže projektovať elektrické zariadenia na TDEE podľa § 11c ods. 6 zákona č. 314/2001 Z. z. zjavne nepochopil to, že batériová UPS musí v tomto prípade slúžiť výhradne na zabezpečenie funkcie podpäťovej spúšte a nie na napájanie akýchkoľvek iných elektrických zariadení pri výpadku dodávky elektrickej energie zo siete. Táto požiadavka a podmienka jednoznačne vyplýva z prílohy D v ATN® 004 a uvedených obvodových schém.

Ak by boli správne pochopené uvedené skutočnosti, tak by mohlo k uvádzanému vybitiu batériovej UPS za 2 hodiny dôjsť iba v prípade, ak by bola použitá batériová UPS s napätím 24 V s kapacitou AAA-článku do počítačovej myši. Bežné podpäťové spúšte majú výkon 3 VA a pri napätí 24 V majú prúdový odber cca 0,125 A. Ak vezmeme do úvahy, že kapacita bežnej malej batériovej UPS je napr. 7 AH, tak by musela zabezpečiť funkciu podpäťovej spúšte s výkonom 3 VA počas výpadku siete v trvaní 56 hodín, čo je 2,3 dňa a to je už mimoriadna energetická situácia, ktorej pravdepodobnosť výskytu je veľmi nízka. Takže „Soudruzi někde udělali chybu„. Znalosť matematiky, Ohmovho zákona a čítanie ATN® 004 s porozumením je základom úspechu nielen elektrotechnikov, ktorých je stále zúfale málo.

,
Ohmov zákon I[A] = U[V]/R[Ω]

Zdroj: Základná odborná vedomosť každého elektrotechnika
alebo
WIKIPEDIA

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Fill out this field
Fill out this field
Prosím uveďte správnu/funkčnú e-mailovú adresu.