• Plenárne zhromaždenie
  • Generálny sekretár – Ing. František Gilian
  • Prezident – JUDr., Mgr. Róbert Károlyi
  • Viceprezident – Ing. Tomáš Krchnák
  • Revízna komisia – Ing. Miroslav Pôbiš – predseda, Ing. Jozef Tomaník – člen, Jiří Kroupa – člen

Stála pracovná skupina

  • PS – Špecialisti PO – Ing. Jozef Tomaník, predseda tímu stálej pracovnej skupiny