Nový portál technickej normalizácie „NORMALIZÁCIA.SK“

Nový portál technickej normalizácie „NORMALIZÁCIA.SK“

Normalizácia

Asociácia pasívnej požiarnej ochrany SR sa na základe celkovej dlhodobej a neutešenej situácie v oblasti technickej normalizácie na Slovensku rozhodla podporiť vytvorenie priestoru pre tých, ktorí považujú túto oblasť za dôležitú súčasť vzdelania, ekonomiky, hospodárstva, bezpečnosti, kvality života a vytvárania podmienok konkurencieschopnosti. Už niekoľko posledných rokov, žiadna z vládnych garnitúr nechápala a nechápe dôležitosť tejto oblasti, čo sa odrazilo nakoniec aj v reforme štátnej správy, kedy Slovenský ústav technickej normalizácie (SÚTN) bol, ako právny subjekt, zrušený a národným normalizačným orgánom sa stal vládny orgán t. j. Úrad pre normalizáciu metrológiu a skúšobníctvo SR. Nebudeme sa venovať v tomto článku tomu, aký mal a má tento krok negatívny dopad na budúcnosť technickej normalizácie na Slovensku resp. či takéto riešenie je vôbec v súlade so základným princípom nezávislosti európskej technickej normalizácie, pretože na Slovensku je dnes všetko možné a všetko dovolené, pokiaľ to niekomu politicky vyhovuje.
Úlohou tohto článku je Vás upozorniť na to, že v najbližšom čase bude uvedený do života nový internetový portál pod názvom NORMALIZÁCIA.SK, ktorý bude priestorom na odborné verejné diskusie na tému technickej normalizácie. Cieľom portálu bude priblížiť technickú normalizáciu aj s jej problémami bližšie k tým, ktorí by ju mali vo svojom živote využívať vo svoj prospech. Bude to priestor najmä na popularizáciu technickej normalizácie vo vzťahu k širokej odbornej a technickej verejnosti, študentom a všetkým tým čo by mali o nej vedieť čo najviac. Toto všetko malo byť úlohou štátu, ktorý ju však v posledných rokoch absolútne nezvládol, čo sa prejavuje v neuveriteľnom analfabetizme v oblasti problematiky technickej normalizácie národnej, európskej aj medzinárodnej a to aj u tých, ktorý by ju mali v prvom rade chápať, podporovať a rozvíjať. Je alarmujúcim faktom, že nikde na školách, najmä technických, nie je technická normalizácia témou, ktorá by niekoho vôbec zaujímala. Tešíme sa a zároveň dúfame, že aj s Vašou pomocou a podporou dokážeme ešte preliečiť takto vážne zdravotne postihnutú odbornú a technickú spoločnosť na Slovensku a vrátime technickej normalizácii jej pôvodné poslanie a pôvodnú vážnosť. Preto budeme veľmi radi, keď sa aj Vy aktívne zapojíte do tvorby obsahu nového internetového portálu najmä svojimi diskusiami, skúsenosťami, poukazovaním na nedostatky a nezdravé praktiky a nakoniec aj navrhovaním riešení problémov. O spustení portálu Vás budem aktuálne informovať.
Na záver uvádzame výrok slovenského úradníka, ktorý priviedol túto spoločnosť tam, kde nikdy nechcela byť a podľa odborníkov znalých problematiky sa stal omylom desaťročia:
„Dodržiavanie technických noriem nie je povinné“
Pre zaujímavosť si môžete pozrieť pracovnú vizualizáciu úvodnej stránky portálu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Fill out this field
Fill out this field
Prosím uveďte správnu/funkčnú e-mailovú adresu.