Novelizácia vyhlášok MV SR č.121/2002 Z.z. a č. 611/2006 Z.z. je na svete.

Novelizácia vyhlášok MV SR č.121/2002 Z.z. a č. 611/2006 Z.z. je na svete.

Právne predpisy

V piatok 21.8.2015, na počesť 47. výročia vpádu spriatelených armád na územie bývalého Československa vyšli v zbierke zákonov dve novely právnych predpisov z oblasti požiarnej bezpečnosti:
V Y H L Á Š K A Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 201/2015 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 611/2006 Z. z. o hasičských jednotkách
Vyhlaska_MVSR_201_2015_novela_611_2006
V Y H L Á Š K A Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 202/2015 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov
Vyhlasla_MV_SR_202_2015_novela_121_2002
Z dôvodu ľahšieho používania vyhlášky MV SR č.121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii, ktorá má už niekoľko noviel sme pre špecialistov PO a technikov PO pripravili jej úplné znenie so zvýraznením nových textov podľa najnovšej novely. Sú vyznačené modrou farbou.
Vyhlaska_MV_SR_c_121_2002_konsolidovane_znenie_vyznacene_zmeny_2015

PS: Kto prvý príde na to, čo autori novely vyhlášky MV SR č.121/2002 Z.z. zabudli do predpisu uviesť, postupuje do priameho zlosovania o hodnotné ceny.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Fill out this field
Fill out this field
Prosím uveďte správnu/funkčnú e-mailovú adresu.