Nové projekty APPO SR a prvé udeľovanie Ceny Jaroslava Mika

Požiarne konštrukcieRiešenie PBSRôzne

Dňa 24. 2. 2017 sa uskutočnilo v Banskej Bystrici v poradí 13. Plenárne zhromaždenie Asociácie pasívnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky. V rámci programu vystúpil s predstavením svojej osoby a jeho vízií pre rozvoj nový prezident asociácie pán Ján Rudolphi. V ďalšom vystúpení Ing. Miroslav Smolka. MBA, viceprezident asociácie a viceprezident EAPFP informoval o dianí v európskych štruktúrach EK a ďalších informáciách vo vzťahu k oblasti požiarnej bezpečnosti a požiarnej ochrany. Rozsiahlu prezentáciu zámerov asociácie v roku 2017 a do budúcnosti predstavil Ing. František Gilian, generálny sekretár v oblasti dlhodobých projektov:

 Kancelária generálneho sekretariátu
 Slovenská galéria významných osobností požiarnej ochrany
 Cena Jaroslava Mika
 APPO SR na weboch a WIKIPÉDII
 Ochranná známka „Vhodné pre stavby®“ – pravidlá na udeľovanie licencie
 Odborná konferencia APPO SR
 Semináre pre špecialistov PO
 ATN® technické normy – tvorba a používanie v praxi
 Tvorba právnych predpisov – APPO-LEX MONITOR®
 Projekt Centier normalizačnej spolupráce

V rámci programu bola po prvý krát odovzdaná Cena Jaroslava Mika 2016 za rozvoj požiarnej ochrany a podporu napĺňania cieľov asociácie pánovi Ing. Viliamovi Fusekovi. Túto cenu získal za dlhoročné aktívne pôsobenie v oblasti PBS, v oblasti technickej normalizácie a jeho najväčšiu zásluhu na vypracovaní koncepcie požiarnych konštrukcií, zhotoviteľov požiarnych konštrukcií a osvedčení požiarnych konštrukcií, ktorá bola ako v prvej krajine EÚ premietnutá do právnych predpisov v Slovenskej republike.

Srdečne Ti gratulujeme, Vilko.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Fill out this field
Fill out this field
Prosím uveďte správnu/funkčnú e-mailovú adresu.