Nové normy v oblasti požiarnej bezpečnosti stavieb

NormalizáciaRiešenie PBS

1.1.2013 vydal SÚTN niekoľko nových noriem pre oblasť požiarnej bezpečnosti stavieb. Ide predovšetkým o tri výrobkové normy pre výrobky na účel protipožiarnej bezpečnosti stavieb:
STN 92 1101-1: 2012 Výrobky na rozvod elektrickej energie, riadenie a komunikáciu na účely protipožiarnej bezpečnosti stavieb. Časť 1: Výrobky na upevnenie káblov a vodičov
STN 92 1101-2: 2012 Výrobky na rozvod elektrickej energie, riadenie a komunikáciu na účely protipožiarnej bezpečnosti stavieb. Časť 2: Nízkonapäťové rozvádzače
STN 92 1101-3: 2012 Výrobky na rozvod elektrickej energie, riadenie a komunikáciu na účely protipožiarnej bezpečnosti stavieb. Časť 3: Výrobky na spájanie káblov a vodičov

Poslednou dôležitou normou najmä z hľadiska riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavby je revízia STN 92 0203: 2013, ktorá nahradila STN 92 0203: 2010
Hlavné zmeny oproti predchádzajúcej norme sú:

úprava predmetu normy
úprava textu normy v súvislosti s novými definíciami a požiadavkami právneho predpisu [9];
úprava a doplnenie kapitoly Citované normy a Súvisiace právne predpisy;
doplnenie nových noriem do kapitoly Termíny a definície a úprava definícií 2.8 a 2.9;
doplnenie mnohých vysvetľujúcich poznámok v texte normy;
doplnenie nového článku 4.1.3;
úprava článku 4.2.5 a 4.2.7;
úprava článku 4.4.1.1 a 4.4.1.15;
doplnenie nového článku 4.4.1.17;
úprava článkov 4.4.3, 4.4.4 a 4.4.5;
doplnenie novej časti 4.4.6;
doplnenie nových požiadaviek na elektrické rozvádzače v časti 4.5;
úprava textu v článku 5.1.1;
úprava textu a doplnenie nového článku 5.2.2 v časti 5.2;
doplnenie kapitoly 6 Núdzové osvetlenie;
úprava prílohy A písm. c) a i);
doplnenie prílohy B.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Fill out this field
Fill out this field
Prosím uveďte správnu/funkčnú e-mailovú adresu.