Nová ATN 005 o detailoch návrhu a zhotovenia zariadení na ochranu pred účinkami atmosférickej elektriny

Nová ATN 005 o detailoch návrhu a zhotovenia zariadení na ochranu pred účinkami atmosférickej elektriny

NormalizáciaPrávne predpisy

Chceli by sme Vás informovať o tom, že slovenskí odborníci na ochranu pred bleskom spracovali a vydali ATN technickú normu, ktorá rieši problematiku detailov návrhu a zhotovenia zariadení ochrany pred bleskom, ktorá súvisí jednak s navrhovaním ochrany pred bleskom podľa platného súboru STN EN 62305, taktiež s ochranou pred bleskom z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti stavieb podľa STN 73 0802 a STN 33 3212 a nakoniec s STN 73 2901, ktorá ustanovuje niektoré požiadavky na ochranu pred bleskom úplne odlišne z hľadiska návrhu a zhotovovania kontaktných zatepľovacích systémov ETICS, ako požadujú uvedené STN.
Ochranu pred bleskom bolo do 28. 2. 2017 možné ešte realizovať podľa dnes už neplatnej STN 34 1398 (Aktívne bleskozvody). Táto STN bola dielom obchodníckej fantázie v technickej oblasti ochrany oprávneného záujmu, ktorú síce schválil a vydal štát ako bezpečnú technickú normu v roku 2014, aby ju v zapätí zrušil v roku 2017, ako nie bezpečnú technickú normu, na základe argumentov slovenskej odbornej verejnosti.
Slovenská republika je v súčasnosti jedinou z 10 krajín sveta, ktoré mali zavedenú národnú technickú normu na tzv. „aktívne bleskozvody“, ktoré sú technickým vtipom fungovania fyzikálnych a prírodných zákonov v oblasti ochrany pred bleskom v záujme výhodných svetových obchodných praktík, ktorá si „dovolila“ zrušiť pochybnú národnú technickú normu.
Z uvedeného je zrejmé, ako čudesne funguje resp. nefunguje technická normalizácia na Slovensku.
Celý svet fandí Slovensku a odborníci na ochranu pred bleskom komunikujú z našimi odborníkmi a spytujú sa, ako sa im podarilo presadiť vedecko-technický názor voči obchodným praktikám. Odpoveď bola jasná. Zachovať si technické a duševné zdravie.

Citát z posledného e-mailu od svetových odborníkov na ochranu pred bleskom:

„I am pleased to inform that the Slovakia ESE standard, STN 34 1398, which was modelled after the French ESE standard, NFC 17 102, has been officially cancelled/withdrawn in early March 2017.

This information was provided to me by a Slovak member of the review committee and can be found on the Slovakia standard website:
https://www.sutn.sk/eshop/public/standard_detail.aspx?id=118263
STN 34 1398 zrusena (cancelled)
Dátum vydania (Date of release): 1. 3. 2014
Dátum zrušenia (Date of withdrawal): 1. 3. 2017

Lets hope that other ESE national standards that follow the French ESE standard will be withdrawn after a proper review.

ZA Hartono“

ATN 005 si môžete stiahnuť tu, alebo v ponuke Menu/Dokumenty/Technické normy ATN

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Fill out this field
Fill out this field
Prosím uveďte správnu/funkčnú e-mailovú adresu.