Môže BIM (BAM) odzvoniť anomáliám v slovenskom stavebníctve?

Môže BIM (BAM) odzvoniť anomáliám v slovenskom stavebníctve?

NormalizáciaPrávne predpisyRôzne

Už ste počuli o pripravovanej revolúcii v stavebníctve? Ani sa nečudujem, že nie. Na Slovensku sa totiž nevenujeme ničomu inému ako kauzám „Váhostav“ a iným podobným politikám ožobračovania účastníkov stavebného trhu. Preto nám, aj tým „zodpovedným“ akosi ušlo z pozornosti to, o čom sa v ostatných krajinách EÚ otvorene diskutuje resp. už sa realizuje a čo by určite pomohlo nášmu zbedačenému stavebnému trhu. V roku 2014 Európsky parlament a Rada EÚ vydali Smernicu EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES. Túto Smernicu sú povinné členské štáty implementovať do svojich právnych predpisov do 18. apríla 2016.

Smernica 2014/24/EU

Ako táto Smernica súvisí so stavebníctvom?
Building Information Modeling (BIM) (informačný model budovy) spôsobuje v súčasnosti revolúciu v stavebníctve. Prichádza k nám práve v čase, keď sa veľmi často skloňuje úroveň kvality projektovej dokumentácie, stavebných prác, efektivita správy majetku a tunelovanie v oblasti štátnych stavebných zákaziek. Aktuálne trendy v metódach obstarávania v stavebníctve výrazne deformujú trh, potláčajú zdravý konkurenčný boj a spôsobujú neudržateľné znižovanie cien, čo núti dodávateľov „podliezať“ ceny v záujme získať zákazku. Jednoznačne sa takýto jav podpisuje pod výslednú nekvalitu našich stavieb. Možným riešením zachovania kvality a zároveň úspory financií je využitie informačného modelu budovy (BIM).
Skúsme sa zamyslieť a začať diskutovať o tom, aký vplyv bude mať využitie informačného modelu budovy (BIM) na úroveň, spôsob a možnosti riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavby v projektovej dokumentácii.
Taktiež požiadavka na osvedčenie požiarnych konštrukcií zhotoviteľom, ktorej myšlienku navrhla a presadila do vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.z. naša asociácia, má v kontexte informačného modelu budovy (BIM) nadčasový charakter a preukázateľnú zmysluplnosť.

Podrobnosti o informačnom modeli budovy (BIM) nájdete na stránkach BIM asociácie Slovensko (www.bimas.sk) a na nasledujúcich linkoch:
BIM – Búranie mýtov
Stane se BIM prostředkem pro dokladování a monitorování kvality díla u veřejných zakázek?
Direktiva EU pro použití BIM ve veřejných zakázkách
BIM – revolúcia v stavebníctve

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Fill out this field
Fill out this field
Prosím uveďte správnu/funkčnú e-mailovú adresu.