Online e-aplikácia OPK – Licencia externého užívateľa kategórie B

Online e-aplikácia OPK – Licencia externého užívateľa kategórie B

20.00 

Popis

Prostredníctvom tejto stránky je možné uhradiť poplatok za ročnú licenciu alebo obnovu ročnej licencie externého užívateľa kategórie B v online e-aplikácii na osvedčene požiarnych konštrukcií (online e-aplikácie OPK), ktorá je prístupná na stránke Online e-aplikácia OPK. Licencia externého užívateľa kategórie B je určená užívateľovi, ktorého spoločnosť je už registrovaná v online e-aplikácii OPK a požaduje rozšírenie licencie o ďalšiu zodpovednú osobu alebo viac zodpovedných osôb, ktoré budú mať prístup do online e-aplikáce OPK na účel vytvárania dokumentácie osvedčenia požiarnych konštrukcií. Súčasťou licencie užívateľa je aj prístup do mobilnej e-aplikácie OPK, ktorú si môžu užívatelia s platnou licenciou stiahnuť do svojho mobilného zariadenia.
Podrobnosti o online e-aplikácii OPK sa uvádzajú v užívateľskej príručke, ktorú je potrebné si naštudovať.