Online e-aplikácia OPK – Licencia externého užívateľa kategórie A

Online e-aplikácia OPK – Licencia externého užívateľa kategórie A

200.00 

Popis

Prostredníctvom tejto stránky je možné uhradiť poplatok za ročnú licenciu alebo obnovu ročnej licencie externého užívateľa kategórie A v online e-aplikácii na osvedčenie požiarnych konštrukcií (online e-aplikácie OPK), ktorá je prístupná na stránke Online e-aplikácia OPK. Licencia externého užívateľa kategórie A je určená užívateľovi, ktorý chce vytvárať dokumentáciu osvedčenia požiarnych konštrukcií zhotovovaných právnickou osobou, alebo fyzickou osobou-podnikateľom. Súčasťou licencie užívateľa je aj prístup do mobilnej e-aplikácie OPK, ktorú si môžu noví užívatelia s platnou licenciou stiahnuť do svojho mobilného zariadenia.
Podrobnosti o online e-aplikácii OPK sa uvádzajú v užívateľskej príručke, ktorú je potrebné si naštudovať. Nový užívateľ (nová zodpovedná osoba), ktorá ešte nie je zaregistrovaná v online e-aplikácii OPK sa musí zaregistrovať prostredníctvom registračného formulára na úvodnej stránke online e-aplikácie OPK.