Členský poplatok – špecialista PO a odborník PO

Členský poplatok – špecialista PO a odborník PO

160.00 

Členovia špecialisti PO a členovia odborníci PO, môžu prostredníctvom tejto stránky uhradiť ročný členský poplatok na príslušný rok.

 

Kategórie:

Popis

Pre členov Asociácie pasívnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky, ktorí majú zaplatený členský poplatok, vyplývajú ďalej uvedené výhody:

  • možnosť získania prístupu k množstvu technických noriem prostredníctvom STN-online cez APPO SR za veľmi výhodných cenových podmienok (pozri produkt STN-online);
  • bezplatné citovanie podstatných a nepodstatných častí STN a TNI bez potreby zasielania žiadosti o súhlas na ÚNMS SR na základe platného generálneho súhlas, ktorý získala APPO SR od ÚNMS SR (pozri generálny súhlas ÚNMS SR);
  • bezplatný prístup do online e-aplikácie OPK a  mobilnej e-aplikácie OPK pre dva mobilné zariadenia;
  • bezplatná účasť na odborných workshopoch organizovaných APPO SR;
  • nižšie účastnícke poplatky na konferenciách organizovaných APPO SR;
  • nižšie účastnícke poplatky na konferenciách odborne podporovaných APPO SR.

Po objednaní členského v e-shope bude do Vašej e-mailovej schránky doručené potvrdenie objednávky s uvedením všetkých údajov potrebných k platbe a po jej uhradení Vám bude zaslaná faktúra.

Ak ešte nie ste členom APPO SR prihláste sa za riadneho člena, člena špecialistu PO alebo člena odborníka PO.