Doplnenie ATN® 004 o skúsenosti z aplikačnej praxe

NormalizáciaRiešenie PBS

Pokračujeme v informovaní odbornej verejnosti v rámci projektu tvorby dokumentov ATN®, ktorý je považovaný za jeden z najúspešnejších projektov našej asociácie. V rámci výstavby slovenských cestných tunelov v našej, bohužiaľ stále nedostavanej diaľničnej sieti, sa často stretávame z rôznou interpretáciou požiadaviek na trvalú dodávku elektrickej energie pri požiari (TDEE) podľa STN 92 0203. Hoci naši odborníci dlhodobo spolupracujú aj na tvorbe rezortného predpisu Ministerstva dopravy a výstavby SR TP 099 Protipožiarna bezpečnosť cestných tunelov, stále sa u mnohých zainteresovaných strán stretávame s nepochopením, resp. nechcením pochopiť základnú filozofiu zabezpečenia TDEE, hoci táto norma vytvorená už v roku 2010 s výrazným prispením odborníkov z APPO SR, je v platnosti už 13. rokov.

Základné príčiny tohto stavu vidíme v:
a) nefungujúcom systéme technickej normalizácie na Slovensku, kde neexistuje žiadna technická komisia odborníkov zaoberajúcich sa protipožiarnou bezpečnosťou stavieb (PBS);
b) nedostatočnom záujme väčšiny odbornej verejnosti o normalizačné činnosti;
c) nedostatočnom záujme väčšiny odbornej verejnosti, ani zodpovedných zástupcov štátnych orgánov uplatňovať najnovšie technické poznanie, stav techniky a nové prístupy požiarnobezpečnostného inžinierstva pri riešení PBS;
d) uplatňovaní niekoľko desaťročí starých princípov myslenia, hoci Európa a Svet sa od nás už na míle vzďaľujú.

Spoločným menovateľom tohto stavu je však absencia potrebnej úrovne kritického myslenia a možno aj strach z inovácií. Bez objektívnej analýzy akejkolvek činnosti a jej dopadov na budúcnosť čohokoľvek sa nedá posunúť v žiadnej oblasti života a hospodárstva. To platí aj o budúcnosti a požadovanej úrovni PBS. Bez potrebnej analýzy a vyhodnotenia rizík sa dnes nedá úspešne zvládnuť ani cesta za nákupmi cez frekventovanú ulicu a nie ešte sofistikované riešenie protipožiarnej bezpečnsoti stavby podľa 23. rokov fúzatých právnych predpisov a častokrát aj noriem v oblasti PBS. Žijeme rok 2023 a svet začal používať umelú inteligenciu. To by však nemalo byť dôvodom prestať používať tú nám vrodenú, ľudskú. Aj z uvedených dôvodov sme pristúpili k ďalšej aktualizácii technického dokumentu ATN® 004, ktorá zohľadňuje na Slovensku chýbajúce atribúty stavu techniky a technického poznania na úrovni doby.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Fill out this field
Fill out this field
Prosím uveďte správnu/funkčnú e-mailovú adresu.