Aktualizácia ATN® 011 v súvislosti s novými poznatkami vyplývajúcimi s požiarnych skúšok

Aktualizácia ATN® 011 v súvislosti s novými poznatkami vyplývajúcimi s požiarnych skúšok

NormalizáciaRiešenie PBS

Chceli by sme odbornú verejnosť informovať, že sme dokončili práce na aktualizácii ATN® 011 Protipožiarna bezpečnosť stavieb. Stavby s fotovoltickými elektrárňami a úložiskami elektrickej energie. K zmenám došlo, okrem iného, aj na základe podnetu našich odborníkov súvisiaceho s výsledkami požiarnych skúšok fotovoltických modulov inštalovaných na vzorkách horľavých strešných plášťov rôznych skladieb, ktoré sa uskutočnili dňa 2. júna 2023 v Univerzitnom centre energeticky efektívnych budov ČVUT Praha na pracovisku v Buštěhrade. Ďalšie zmeny súvisia s precizovaním predmetu ATN® 011 v súvislosti s batériovými úložiskami väčších výkonov, resp. úložiskami, ktoré nie sú súčasťou fotovoltických elektrární a ktoré nie sú riešené v tejto ATN®. Boli doplnené a preformulované mnohé ustanovenia kapitoly 4 a kapitoly 5, napr. pri elektrických komponentoch a prvkoch FVE, ktoré môžu byť vystavené vplyvom tepelného starnutia a sú umiestnené na strechy stavby, kde sa odporúča použitie prvkov s príslušnou tepelnou klasifikáciou elektroizolačného systému (EIS) v príslušnej tepelnej triede podľa STN EN 60085. Taktiež boli doplnené zásady inštalácie súčastí FVE vo vnútorných priestoroch a základné pravidlá inštalácie vo vzťahu k vedeniu a ukladaniu káblov a konektorov. Týmto sa chceme poďakovať všetkým, ktorí pracovali na aktualizácii ATN® 011 a prispeli k vydaniu tohto technického dokumentu.
Osobite chceme poďakovať členom pracovnej skupiny PS Fotovoltika v zložení:
Ing. Vladimír Knápek, PhD., Doc. Ing. Juraj Olbřímek, PhD., Ing. Tomáš Krchnák, Tibor Hanko, Ing. František Paluška, Ing. Miloš Böhmer, Ing. Michal Sahuľ, Ing. Daniel Urbanovič, Marcel Vojčík, Ing. Róbert Koščak

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Fill out this field
Fill out this field
Prosím uveďte správnu/funkčnú e-mailovú adresu.