Register archívnych dokumentov PBS

Vzor splnomocnenia APPO SR pre členov na prístup do archívov miest a obcí si môžete stiahnuť TU. Stačí vyplniť Vaše údaje a názov príslušného mestského alebo obecného archívu.

Zároveň by sme chceli požiadať všetkých, ktorí majú alebo získajú akýkoľvek archívny dokument, aby ho poskytli vo formáte PDF, alebo v inom napr. obrázkovom formáte pre potreby dopĺňania tohto zaujímavého registra a tak boli nápomocní aj ostatným kolegom zo širokej odbornej verejnosti. Samozrejme, že sme ochotní prispieť aj dohodnutou finančnou sumou na refundáciu preukázateľných nákladov za získanie týchto archívnych dokumentov. Príslušné archívne dokumenty môžete zasielať e-mailom na adresu sekretariat@appo.sk alebo na generalsekretar@appo.sk. V prípade rozsahom veľkých súborov môžete využiť zaslanie pomocou príslušných webových úložísk. Najväčšia prípustná veľkosť dokumentu v rámci registra je 65 MB.

Ďakujeme všetkým za ochotu a spoluprácu.

Obsah registra je priebežne aktualizovaný.

(Po kliknutí na registračné číslo v tabuľke sa príslušný dokument otvorí a Vy si ho môzete stiahnuť. Prajeme Vám zaujímavé historické zážitky)

Registračné čísloNázov mesta (obce)Názov dokumentuPoskytovateľ dokumentu
AD0001LevočaMetodické pokyny pre požiarnych špecialistov - rok 1972 Ing. Róbert Sarvaš
AD0002Súkromný archív Chorvátsky GrobPatent Cisára Jozefa II o ochrane pred požiarmi pre Uhorské kráľovstvo, rok 1788, ViedeňIng. Ján Dekánek
AD0003Súkromný archív Chorvátsky GrobPožiarne predpisy Mestského divadla, rok 1883 (Bratislava - Pressburg – Pozsony)Ing. Ján Dekánek
AD0004Súkromný archív Chorvátsky GrobPokyn náčelníka HSPO, rok 1976, MV SSR HSPOIng. Ján Dekánek
AD0005Súkromný archív Chorvátsky GrobPBS v skladech ČSN 73 0844 - Sborník přednášek - rok 1977Ing. Ján Dekánek
AD0006Súkromný archív Chorvátsky GrobNormatív rozmiestňovania hasiacich prístrojov, rok 1979, MV SSR HSPOIng. Ján Dekánek
AD0007Súkromný archív BratislavaPožarní ochrana obytného domu, rok 1960Ing. Roman Badík
AD0008Súkromný archív Chorvátsky GrobPředpisy a normálie - rok 1920Ing. Ján Dekánek
AD0009Súkromný archív Chorvátsky GrobKomentár k ČSN 73 0833 - Ing. arch. Petr Syrový, CSc. - rok 1980Ing. Ján Dekánek
AD0010Súkromný archív Chorvátsky GrobKomentář k ČSN 73 0831- Ing. arch. Petr Syrový, CSc. - rok 1981Ing. Ján Dekánek
AD0011Súkromný archív Chorvátsky GrobKomentář k ČSN 73 0833 a ČSN 73 0837- Ing. arch. Petr Syrový, CSc. - rok 1984Ing. Ján Dekánek

AD0012
Súkromný archív Chorvátsky GrobPožární předpisy pro projektování výškových budov, ochranu ocelových konstrukcí budov pro občanská vybavení a bydlení a projektování a výstavbu mrazíren a chladíren - rok 1967Ing. Ján Dekánek
AD0013Súkromný archív Chorvátsky GrobOznámenie MV ČSR o zmenách požiarnych predpisov pre projektovanie výškových budov - rok 1971Ing. Ján Dekánek
AD0014Súkromný archív Chorvátsky GrobZabraňujeme škodám_Svazek 2_Požární předpisy pro stavební objekty v praxi_Ing. Vladimír Reichel_1976 (II.vydanie)Ing. Ján Dekánek
AD0015Súkromný archív Chorvátsky GrobNavrhování požární bezpečnosti staveb - Svazek 11 - Díl I - Ing. Vladimír Reichel, CSc. - rok 1978Ing. Ján Dekánek
AD0016Súkromný archív Chorvátsky GrobNavrhování požární bezpečnosti staveb - Svazek 12 - Díl II - Ing. Vladimír Reichel, CSc. - rok 1979Ing. Ján Dekánek
AD0017Súkromný archív Chorvátsky GrobNavrhování požární bezpečnosti staveb - Svazek 13 - Díl III - Ing. Vladimír Reichel, CSc. - rok 1979Ing. Ján Dekánek
AD0018Súkromný archív Chorvátsky GrobNavrhování požární bezpečnosti výrobních objektů - Odstupové vzdálenosti - Svazek 16 - Ing. Vladimír Reichel, DrCs. - rok 1984Ing. Ján Dekánek
AD0019Súkromný archív Chorvátsky GrobNavrhování požární bezpečnosti výrobních objektů - Svazek 17 - Ing. Vladimír Reichel, DrCs. - rok 1987Ing. Ján Dekánek
AD0020Súkromný archív Chorvátsky GrobNavrhování požární bezpečnosti výrobních objektů- Část II - Svazek 18 - Ing. Vladimír Reichel, DrCs. - rok 1987Ing. Ján Dekánek
AD0021Súkromný archív Chorvátsky Grob
Navrhování požární bezpečnosti výrobních objektů- Část III - Svazek 26 - Ing. Vladimír Reichel, DrCs. - rok 1988
Ing. Ján Dekánek
AD0022Súkromný archív Chorvátsky GrobNavrhování požární bezpečnosti výrobních objektů- Část IV - Svazek 27 - Ing. Vladimír Reichel, DrCs. - rok 1989Ing. Ján Dekánek
AD0023Súkromný archív Chorvátsky GrobČSN 73 0760 Požární předpisy pro výstavbu průmyslových závodů a sídlišť – rok 1959Ing. Ján Dekánek
AD0024Archív ČRTabulky pro požárně technickou praxiIng. Petr Chytrý
AD0025Archív ČRSborník předpisů o požární ochraně - Panaš - rok 1968Ing. Petr Chytrý
AD0026Archív ČRČSN 34 2710 Předpisy pro zařízení elektrické požární signalizace - rok 1967Ing. Petr Chytrý
AD0027Archív ČRČSN 73 0769 Požární předpisy pro instalaci a užívání topidel - rok 1960Ing. Petr Chytrý
AD0028Archív ČRČSN 73 0020 Předpisy pro projektování investiční výstavby – Obytné budovy - rok 1955Ing. Petr Chytrý
AD0029Archív ČRČSN 2022-1940 Komíny v obytných a jiných budovách - rok 1948Ing. Petr Chytrý
AD0030Archív ČRZákladní požadavky pro zpracování a posuzovány projektů z hlediska požární ochrany - rok 1966Ing. Petr Chytrý
AD0031Archív Totuus
Dolný Kubín
Požární bezpečnost při výrobě a skladování hořlavých kapalin - Svazek 7 - Vlastislav Novotný - 1981Ing. Jozef Tomaník
AD0032Archív ČRNávrh ČSN 73 0804 Výrobní objekty – rok 1986Ing. Petr Chytrý
AD0033Archív ČRČSN 73 0840 Průmyslové výrobní objekty – rok 1978Ing. Petr Chytrý
AD0034Archív ČRVysvetlivky k ČSN 73 0804 Požiarna bezpečnosť stavieb – Výrobné objekty - Ing. Vladimír Reichel, DrCs. – rok 1988Ing. Petr Chytrý
AD0035Archív ČRČSN 73 6622 Požární vodovody – rok 1963Ing. Petr Chytrý
AD0036Archív ČRRozbor požárnosti v ČSSR v roce 1968 – rok 1969Ing. Petr Chytrý
AD0037Archív ČRProtipožární předpisy pro výstavbu televizních a radioreléových věží a výškových spojových objektů – rok1968Ing. Petr Chytrý
AD0038Archív ČRČSN 65 0201 Předpisy pro zajištění požární bezpečnosti při výrobě, manipulaci, skladování a dopravě hořlavých kapalin – rok 1969Ing. Petr Chytrý
AD0039Archív ČRProzatímní směrnici pro vytápění topnou naftou a LTO z hlediska PO – rok 1966Ing. Petr Chytrý
AD0040Archív ČRHistorické usnesení vlády (počiatok ŠPO) – rok 1967Ing. Petr Chytrý
AD0041Archív ČRHašení požárů na elektrických zařízeních neb v jejích blízkosti - Ing. Ján Hubálovský - 1957Ing. Petr Chytrý
AD0042Archív ČRBoj človeka s ohňom - Dr. Ján Novák - Prievidza - rok 1926Ing. Petr Chytrý
AD0043Archív ČRČeskoslovenský katalog pro výstavbu - PBS (komplet) – rok 1981Ing. Petr Chytrý
AD0044Archív ČRČeskoslovenský katalog pro výstavbu - PBS – rok 1987Ing. Petr Chytrý
AD0045Archív ČRBLOK Zpravodaj Československého katalogu pro výstavbu – rok 1984/2Ing. Petr Chytrý
AD0046Súkromný archív Chorvátsky GrobUsnesení vlády ČSR č.12 z 19.1.1972 ke správě o požárnosti v ČSRIng. Ján Dekánek
AD0047Súkromný archív Chorvátsky GrobUsnesení vlády ČSR č.88 z 22.4.1975 ke správě o stavu plnění usnesení vlády ČSR č.12 z 19.1.1972 a č. 1 z 5.1.1972Ing. Ján Dekánek
AD0048Súkromný archív Chorvátsky GrobČSN 65 0201 Hořlavé kapaliny - Provozovny a sklady (učební text pro odbornou přípravu preventistů požární ochrany SH ČMS) - rok 1992Ing. Ján Dekánek
AD0049Súkromný archív Chorvátsky GrobČSN 65 0201 Požární předpisy pro výrobu, manipulaci, skladování a dopravu hořlavých kapalin - rok 1962Ing. Ján Dekánek
AD0050Súkromný archív Chorvátsky GrobČSN 65 0201 Hořlavé kapaliny - Provozovny a sklady - rok 1982Ing. Ján Dekánek
AD0051Súkromný archív Chorvátsky GrobNová ČSN 65 0201 - komentár Vlastislava Novotného, Chemoprojekt Praha rok 1982Ing. Ján Dekánek
AD0052Súkromný archív Chorvátsky GrobNařízení ministerií vnitra, financí, obchodu, orby a železnic č. 12 ze dne 13. února 1901 o obchodě s oleji minerálnímiIng. Ján Dekánek
AD0053Súkromný archív Chorvátsky GrobVládne nariadenie č. 115 zo dňa 26. mája 1925 o obchode s minerálnymi olejmiIng. Ján Dekánek
AD0054Súkromný archív Chorvátsky GrobVyhláška Ministerstva vnútra č. 202 zo dňa 29. mája 1953 o horľavých kvapalináchIng. Ján Dekánek
AD0055Súkromný archív Chorvátsky GrobVyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky č. 166/1976 Zb. o požiarnej bezpečnosti pri skladovaní vykurovacej naftyIng. Ján Dekánek
AD0056Súkromný archív Chorvátsky GrobPrevádzajúci výnos ministerstva obchodu zo dňa 18. decembra 1928, č. 49.784/27 k vládnemu nariadeniu zo dňa 26. mája 1925, č. 115 Sb. z. a n., o ukladanie minerálnych olejovIng. Ján Dekánek
AD0057Archív ČRÚstavní zákon č.143/1968 s. z. o československé federaciIng. Petr Chytrý
AD0058Archív ČRReferát o prevencii a štatistike požiarov vo východoslovenskom kraji_Košice_1972Ing. Petr Chytrý
AD0059Archív ČRNové normy protipožární ochrany staveb_ČSVA Praha_1969Ing. Petr Chytrý
AD0060Archív ČRZabraňujeme škodám_Svazek 2_Požární předpisy pro stavební objekty v praxi_Ing. Vladimír Reichel_1975 (I.vydanie)Ing. Petr Chytrý
AD0061Archív ČRČSN 73 6622: 1963. Požární vodovody.Ing. Petr Chytrý
AD0062Archív ČRČSN 73 6622: 1977. Požární vodovody - zmena a.Ing. Petr Chytrý
AD0063Archív ČRČSN 73 0873: 1986. Požární vodovody.Ing. Petr Chytrý
AD0064Archív ČRLAUERMANN, L., 1973. Požární bezpečnost staveb. Praha: České vysoké učení technické v Praze.Ing. Petr Chytrý
AD0065Archív ČRREICHEL, V., 1972. Požární bezpečnost stavebních objektů - Nové požární předpisy v ČSSR. Svazek 11. Praha: Český svaz požární ochrany.Ing. Petr Chytrý
AD0066Archív ČRREICHEL, V. a kol., 1972. Návrhy požárních norem. Praha: Výzkumný ústav pozemních staveb.Ing. Petr Chytrý
AD0067Archív ČRKARLOVSKÁ, I. a kol., 1994. AKTUÁL Bulletin SPECIÁL č. 6: Hodnoty požární odolnosti – Směrnice pro posuzování požární odolnosti požárních uzávěrů. Praha: Hlavní správa Sboru požární ochrany ministerstva vnitra České republiky.Ing. Petr Chytrý
AD0068Archív ČRKARLOVSKÁ, I. a kol., 1995. AKTUÁL Bulletin SPECIÁL č. 6/II: Hodnoty požární odolnosti – Směrnice pro posuzování požární odolnosti požárních uzávěrů II.díl. Praha: Ministerstvo vnitra – ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Ing. Petr Chytrý
AD0069Archív ČRKARLOVSKÁ, I. a kol., 1997. AKTUÁL Bulletin SPECIÁL č. 6/III: Hodnoty požární odolnosti – Směrnice pro posuzování požární odolnosti požárních uzávěrů III.díl. Praha: Ministerstvo vnitra – ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Ing. Petr Chytrý
AD0070Archív ČRHOŠEK, Z. a kol., 1998. AKTUÁL Bulletin SPECIÁL č. 6/IV: Hodnoty požární odolnosti – Směrnice pro posuzování požární odolnosti požárních uzávěrů IV.díl. Praha: Ministerstvo vnitra – ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Ing. Petr Chytrý
AD0071Archív ČRŠEFC, J. a kol., 1999. AKTUÁL Bulletin SPECIÁL č. 18: Kouřotěsnost požárních uzávěrů – Směrnice pro navrhování a posuzování kouřotěsnosti požárních uzávěrů. Praha: Ministerstvo vnitra – ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Ing. Petr Chytrý
AD0072Archív ČRKADERA, P. a kol., 1987. TYPIZAČNÍ SMĚRNICE všeobecná: Uplatnění a navrhování požárních stěn v průmyslových objektech . Praha: Uniprojekt Praha.Ing. Petr Chytrý
AD0073Archív ČRREICHEL, V., SYROVÝ, P., 1976. Učební texty: Požární ochrana staveb - návrhy ČSN 73 0802 a ČSN 73 0833. Praha: Výzkumný ústav pozemních staveb.Ing. Petr Chytrý
AD0074Archív ČRREICHEL, V.,1996. Směrnice pro navrhování požárního odvětrání posledních nadzemních podlaží stavebních objektů. Praha: Expertizní středisko požárně bezpečnosti staveb. Ing. Petr Chytrý
AD0075Archív ČRKARLOVSKÁ, I., TOMAN, S,. 2001. Článek: Větrání chráněných únikových cest při požáru. Praha: VVI.Ing. Petr Chytrý
AD0076Archív ČRPOKORNÝ, J., TOMAN, S., NOHOVÁ, I., 2010. Metodický postup pro ověřování funkčnosti požárního odvětrání. Praha: Ministerstvo vnitra. Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky.Ing. Petr Chytrý
AD0077Archív ČRKRUŽÍK, S. a kol., 1989. Sbírka příkladů výpočtů k požární. Praha: IMP.Ing. Petr Chytrý
AD0078Archív ČRKARLOVSKÁ, I., KMOCH V,. 1988. Požární bezpečnost průmyslových staveb. Praha: IMP.Ing. Petr Chytrý
AD0079Archív ČRFOŘT,J., VEREŠ, J.,1979. Přístupové komunikace a nástupní plochy pro požární účely. Praha: Studijní a typizační ústav.Ing. Petr Chytrý
AD0080Archív ČRSMĚRNICE PO-3135-1956: 1956. O požárních plánech závodů. Praha: Ministerstvo vnitraIng. Petr Chytrý
AD0081Archív ČRHANUŠKA, Z., 1996. Metodický návod k vypracovaní dokumentace zdolávání požárů. Praha: Ministerstvo vnitra – ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Ing. Petr Chytrý
AD0082Archív ČRKOLEKTIV PRACOVNÍKU POŽÁRNÍ OCHRANY. 1981. Metodika výpočtu sil a prostředků požární ochrany nezbytných k likvidaci požáru. Ústí nad Labem: SČ KNV - Krajská inspekce PO.Ing. Petr Chytrý
AD0083Archív ČRHANUŠKA, Z.,PRUDIL, L.,ŠIKULA J. 1991. ABC hasiče - II. Díl: učební text k normám základních znalostí členů jednotek DVPS. Praha: Ústředí sdružení hasičů Čech, Moravy a SlezkaIng. Petr Chytrý
AD0084Archív ČRAPELTAUER, T., BENEŠ, P., VRÁNA L. 2015. Aplikace pokročilých modelů pohybu osob a dynamiky požáru pro bezpečnou evakuaci osob a analýzu rizik. Brno: Ministerstvo vnitra České republiky a Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební.Ing. Petr Chytrý
AD0085Archív ČRNÁVOD K MONTÁŽI, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ. Zahájení a rozsah opravárenských činností pro protipožární klapky dodávané VEB LTA Berlin – NDR a instalované do vzduchotechnických zařízení. Praha: Janka - Závody rudých Letnic.Ing. Petr Chytrý
AD0086Archív ČRNÁVOD PRO MONTÁŽ, PROVOZ A ÚDRŽBU. Návod pro montáž, provoz a údržbu požárních klapek PKM-90.Ing. Petr Chytrý
AD0087Archív ČRČSN 73 0842 : 1977. Požární bezpečnost staveb – Objekty pro živočišnou a rostlinnou výrobu. Ing. Petr Chytrý
AD0088Archív ČRČSN 73 0842 : 1989. Požární bezpečnost staveb – Objekty pro zemědělskou výrobu. Ing. Petr Chytrý
AD0089Archív ČRVĚSTNÍK: SMĚRNICE A POKYNY.1988. Pravidla o bezpečnosti práce při chovu zvířat. Praha: Ministerstva zemědělství a výživy.Ing. Petr Chytrý
AD0090Archív ČRWOLF,L. 1974. Zabraňujeme škodám – Závady elektrické instalace - příčiny požáru v zemědělství. Svazek 1. Praha: Česká statní pojišťovna.Ing. Petr Chytrý
AD0091Archív ČRDAMEC, J. 1995. Aktual Bulletin Speciál č. 12: Směrnice pro posuzování požárního nebezpečí prašných provozu a zařízení, v nichž se vyskytují hořlavé prachy. Praha: MV - ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR.Ing. Petr Chytrý
AD0092Archív ČRMINISTERSTVO VNITRA ČSR. 1987. Metodická pomůcka pro posuzovaní požárního nebezpečí v technologických procesech. Svazek 73. Praha: Vydavatelství ROH.Ing. Petr Chytrý
AD0093Archív ČRPANTOFLÍČEK, J. 1977. Zabraňujeme škodám – Riziko výbuchu a požáru v chemickém průmyslu. Svazek 4. Praha: Česká statní pojišťovna.Ing. Petr Chytrý
AD0094Archív ČRZOUFAL, R. 1976. Zabraňujeme škodám – Požáry v budovách. Svazek 5. Praha: Česká statní pojišťovna.Ing. Petr Chytrý
AD0095Archív ČRZOUFAL, R. 1982. Zabraňujeme škodám – Požáry v budovách. Svazek 14. Praha: Česká statní pojišťovna.Ing. Petr Chytrý
AD0096Archív ČRMINISTERSTVO VNITRA ČSR. 1986. Zpravodaj požární ochrany. Ročník XIX. Praha: Ministerstvo vnitra ČSR.Ing. Petr Chytrý
AD0097Archív ČRPOŽÁRNĚ ATESTAČNÍ A VÝZKUMNÝ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA. 1997. Aktual Bulletin Speciál č. 16: Stupeň hořlavosti stavebných hmot – Směrnice pro hodnocení stavebných hmot z hlediska hořlavosti. Praha: MV - ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR.Ing. Petr Chytrý
AD0098Archív ČRZELENÝ, J. 1968. Požární odolnost stavebních materiálů a dílců. Praha: Výzkumný ústav pozemních staveb.Ing. Petr Chytrý