9. konference PKPO – Novinky a budoucnost požární ochrany v praxi

Požiarne konštrukcieRiešenie PBS

Naša česká partnerská profesijná organizácia Profesní komora požární ochrany, ktorej zástupca Bc. František Kregl, prezident PKPO, bude zahraničným hosťom aj na našej konferencii Monitor protipožiarnej bezpečnosti stavieb 2023 na Táloch v hoteli PARTIZÁN dňa 25.5.2023, organizuje o týždeň neskôr tematicky príbuznú medzinárodnú 9. konferenci PKPO – Novinky a budoucnost požární ochrany v praxi.

Podrobnosti o programe konferencie českých partnerov nájdete na vyššie uvedenom linku. Na túto konferenciu bol pozvaný, ako hosť, aj generálny sekretár APPO SR. Tešíme sa takejto vzájomnej odbornej spolupráci oboch profesijných združení, ktorá začala už v roku 2007, pretože dlhodobo riešime spoločné, resp. veľmi podobné témy protipožiarnej bezpečnosti stavieb. V tejto súvislosti chceme pripomenúť dôležitý a historický míľnik našej medzinárodnej spolupráce, ktorým bolo ešte v roku 2009 v Brne stretnutie najvyšších predstaviteľov profesijných združení Česka, Slovenska, Poľska, Maďarska a Ukrajiny a najvyšších predstaviteľov Hasičských a záchranných zborov týchto krajín. Na tomto stretnutí boli komunikované mnohé odborné témy, medzi ktoré patrila aj spoločná téma chýbajúcich národných legislatívnych požiadaviek na adresnú zodpovednosť sa správnu realizáciu stavebných a montážnych prác súvisiacich s protipožiarnou bezpečnosťou stavieb. Na základe záverov tohto medzinárodného stretnutia v Brne sme následne v spolupráci s HaZZ pracovali na zavedení tejto chýbajúcej požiadavky do našej národnej legislatívy. To sa nám podarilo, ako prvej krajine z brnenského stretnutia, kedy v roku 2012 bola na Slovensku zavedená do vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z. požiadavka na osvedčovanie požiarnych konštrukcií ich zhotoviteľom.

Táto skutočnosť je len jasným dôkazom toho, že požiadavka na osvedčenie požiarnych konštrukcií nie je výmyslom niekoľkých slovenských aktivistov, ale že táto téma adresnej zodpovednosti má jasné, dlhodobé a odborné medzinárodné opodstatnenie, čo by si mali uvedomiť všetci, ktorí to ešte nepochopili, hoci sa už píše rok 2023.

Veríme, že obe odborné konferencie prinesú pokrok aj vo vnímaní takej dôležitej medzinárodnej témy, akou je adresná zodpovednosť zúčastnených strán v oblasti navrhovania, uskutočňovania a kontroly stavieb z hľadiska ich protipožiarnej bezpečnosti.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Fill out this field
Fill out this field
Prosím uveďte správnu/funkčnú e-mailovú adresu.