10. výročie demontáže princípov technického vnímania sveta a vzdelávania na Slovensku

10. výročie demontáže princípov technického vnímania sveta a vzdelávania na Slovensku

Normalizácia

Na úvod tohto príspevku by som sa chcel, ako jeho autor, ospravedlniť všetkým schopným, čestným a zanieteným ľuďom na Slovensku, ktorí to mysleli a myslia s dobrovoľonu technickou normalizáciou úprimne.

Dlho sme hľadali priliehavejší názov tohto príspevku, ale nič priliehavejšie nás nenapadlo. Dňa 31.12.2013 bol na základe jednej z mála „reforiem“ štátnej správy ESO (Efektívna, Spoľahlivá a Otvorená verejná správa) vtedajšej vládnej garnitúry, zrušený Slovenský ústav technickej normalizácie (SÚTN) https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2014/40/20140222.

Táto organizácia mala od roku 2000 v pôsobnosti úlohy v oblasti technickej normalizácie (tvorba, vydávanie, aktualizácia a preberanie národných, európskych a medzinárodných technických noriem) https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2002/25/. Preto je na miesta otázka, či to bola chyba. Dnes však vieme, že určite bola, keďže od 1.1.2014 boli dobrovoľné normalizačné činnosti na Slovensku včlenené pod Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR (ÚNMS SR).

Dňom 1.1.2014 za začala na Slovensku totálna demontáž princípov technického vnímania sveta a vzdelávania, ktorá trvá do dnešných dní, hoci celosvetová deklarácia nevyhnutnosti správneho vnímania a uplatňovania dobrovoľnej technickej normalizácie je zásadnou témou všetkých politických garnitúr bez rozdielu sveta.

Dobrovoľná technická normalizácia a jej správne uplatňovanie a vnímanie v aplikačnej praxi, je totiž základom zvládnutia všetkých súčasných aj budúcich spoločenských svetových výziev vo vzťahu k zdraviu národa, bezpečnosti, vzdelanosti, ekonomike, hospodárstvu, ekológii, životnému prostrediu, rozvoju vedy a techniky t. j. , základným princípom prežitia každej krajiny sveta.

V čom je problém?

Problém je len v tom, že na Slovensku si ako „slabí“ myslíme, že to za nás vyrieši náš silný štát. Ale štát, sme vďaka Bohu my. Či? Ako „slabí“ chcú vytvoriť „silný štát“?

V národnej sústave povolaní https://www.sustavapovolani.sk/, v ktorej naša asociácia v rámci národného projektu SRI (Sektorové riadené inovácie) aktualizovala a vytvorila pre občanov SR, (rodičov a ich deti) povolania, ktoré reflektujú potreby občanov (nie fiktívne potreby štátu), sú nasledovné povolania súvisiace s požiarnou bezpečnosťou stavieb:
https://www.sustavapovolani.sk/register-zamestnani/pracovna-oblast/karta-zamestnania/500191-autorizovany-inzinier-pre-riesenie-protipoziarnej-bezpecnosti-stavieb-a-technologii/
https://www.sustavapovolani.sk/register-zamestnani/pracovna-oblast/karta-zamestnania/500051-poziarny-auditor/
https://www.sustavapovolani.sk/register-zamestnani/pracovna-oblast/karta-zamestnania/22859-specialista-poziarnej-ochrany/
https://www.sustavapovolani.sk/register-zamestnani/pracovna-oblast/karta-zamestnania/4503-monter-elektrickych-instalacii/
https://www.sustavapovolani.sk/register-zamestnani/pracovna-oblast/karta-zamestnania/6201-specialista-elektrotechnik-projektant/
https://www.sustavapovolani.sk/register-zamestnani/pracovna-oblast/karta-zamestnania/14236-elektrotechnik-podpory-inzinieringu/
https://www.sustavapovolani.sk/register-zamestnani/pracovna-oblast/karta-zamestnania/500127-elektrotechnik-projektant/

V rámci všetkých týchto povolaní existujú, ako neoddeliteľná súčasť technického vzdelania, aj odborné vedomosti a odborné zručnosti vo vzťahu k dobrovoľnej technickej normalizácii, ktorá je súčasťou kompetenčného modelu moderného vzdelávania.

Technické výdobytky ako, fotovoltika, elektromobil či mobilný telefón a ich príslušné aplikácie sú pri dnešnom pochybnom vnímaní dobrovoľnej technickej normalizácie na Slovensku, len výchovnou pomôckou, aby dieťa bez nich, nebodaj nemalo pokušenie predčasne odísť od svojich geneticky slovenských rodičov do zahraničia.

Z uvedených dôvodov navrhujeme, ako odborníci zaoberajúci sa už 20 rokov technickou normalizáciou a technickou perspektívou a výchovou detí na Slovensku, aby deťom a ich dospelým rodičom na Slovensku umožnil štát, prístup k všetkým vydaným slovenským technickým normám tak, ako vo všetkých vyspelých krajinách EÚ, napr. v Českej republike.

Len ako príklad uvádzame, že ak by na Slovensku mal niekto záujem o prístup k všetkým vydaným STN a TNI v Slovenskej republike, tak mu náš štát tieto dokumenty poskytne za 22 267,00 Eur/rok a v Českej republike to poskytnú aj malému dieťaťu za 85,- Eur/rok.

To je možno téma na zasadnutie Rady pre technickú normalizáciu (RTN), ktorá je podľa zákona č. 60/2018 Z. z. o technickej normalizácii v znení neskorších predpisov poradným orgánom predsedu úradu ÚNMS SR a my máme v RTN svojho zástupcu.

Boli by sme radi, keby si dal už konečne niekto aj poradiť.

PS 1: Neváhajte nás kontaktovať, pripravujeme podrobnú finančnú analýzu toho, o čom sme Vám v tomto článku písali.

PS 2: To nie je politická agenda pred voľbami, ale len občianska túžba, aby ste pochopili, že sa oplatí robiť pre ľudí nášho národa.

Ing. František Gilian, ocenený cenou prof. Vladimíra Lista za normalizáciu 2010, 2012 a v rámci kolektívu APPO SR aj v roku 2014
Generálny sekretár APPO SR
Predseda výboru Rady pre technickú normalizáciu v elektrotechnike – ÚNMS SR
Expert Centra technickej normalizácie – AVK ČR a SR

7 komentárov. Leave new

 • Martin Duchoň
  1. augusta 2023 6:50

  Z coho vsak bude stat potom rozdavat Vianocne dochodky? 🙂 Ved predsa si treba volicov kupovat, nie starat sa o nich. A ked nebudeme platit 22.2670 Eur / rok, tak si ich nebude mat z coho vladna garnitura kupovat.

  Odpovedať
 • Jano Kandráč
  1. augusta 2023 7:39

  Ahoj Ferino,

  myslím si, že sme si už poplakali dosť nielen nad normalizáciou ale aj nad celým Slovenskom. Máš pravdu,
  sila štátu je v sile jeho národa a teda nás obyčajných ľudí. Už veľmi dlho sa nad Tatrou blýska a aj hromy bijú do skál,
  ale my si kľudne pospávame, lebo je nám dobre.
  Keď nemusíme nič robiť, tak vtedy je nám najlepšie. To platí aj v normalizácii. Vieš koľko sa naderieš, kým dáš dokopy nejakú STN, ktorú nebudeš z niečoho kopírovať. Takže radšej prevezmeš nejakú EN, veď ju môžeš
  kľudne prevziať aj v origináli a navyše prípadných oponentov odkážeš na nášho nového bruselského brata, nech si to vykonzultujú u neho. No nie je to „leháro“ ?

  Odpovedať
 • Ing. Petr Chytrý
  1. augusta 2023 18:00

  Dobrý den! Jen pro doplnění článku autora. V ČR, pokud má např. projektant povinnost postupovat podle technické normy (např. vyhláška č. 23/2008 Sb., vyhláška o technických podmínkách požární ochrany staveb, v platném znění), existuje dále ještě tzv. sponzorovaný („bezplatný“) přístup, kdy stávající právní úprava stanovuje povinnost pro ústřední správní úřady (ministerstva…) zajistit dostupnost závazné technické normy. Příslušné ministerstvo nebo jiný ústřední správní úřad, do jehož působnosti spadá právní předpis, pro jehož účely je stanovena závaznost sponzorované ČSN, je následně poplatníkem poplatku za sponzorovaný přístup (právní předpisy následně stanovují i výši paušálního poplatku pro tyto orgány). V případě výše uvedené vyhlášky je poplatníkem MV ČR (GŘ HZS ČR). Přístup k těmto normám, zejména řady ČSN 73 08.., nebo další podrobnosti můžete nalézt např. na https://sponzorpristup.agentura-cas.cz/ .

  Odpovedať
  • František Gilian
   4. augusta 2023 6:31

   Škoda, že tento sponzorovaný prístup funguje len v rámci Českej republiky a nedá sa použiť zo Slovenska, hoci máte zaplatený prístup k ČSN online. Dostanete sa len k zoznamom sponzorovaných noriem jednotlivých českých ministerstiev, a ak sa pokúsite normu otvoriť, tak Vám napíše „Prohlížení norem je povoleno pouze z České republiky, vaše země je SK“

   Čo sa týka našej legislatívy a mechanizmu zozáväznenia STN v rámci slovenských právnych predpisov, naša asociácia v roku 2022 podporovala návrh príslušných ustanovení predkladateľa novely zákona č. 60/2018 Z. z. o technickej normalizácii, ktorá nadobudne účinnosť od 1.9.2023 ako zákon č. 297/2023 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 60/2018 Z. z. o technickej normalizácii v znení neskorších predpisov (https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2023/297/20230901), ktoré by riešili zozáväznenie STN podobne ako v Českej republike. Aby ste verili, že na Slovensku nikdy nemôže fungovať také niečo, čo funguje v zahraničí, tak stačí otvoriť spomínanú novelu zákona a márne hľadať ustanovenia o mechanizme zozáväznenia STN, ktoré prešli aj oficiálnym medzirezortným pripomienkovým konaním, ale v schválenom zákone sa neobjavili.

   V § 3 zákona mali byť pôvodne doplnené nové odseky s týmto znením:
   „(11) Uvedenie odkazu na slovenskú technickú normu alebo technickú normalizačnú informáciu priamo v texte všeobecne záväzného právneho predpisu neznamená zozáväznenie slovenskej technickej normy alebo technickej normalizačnej informácie a splnenie požiadaviek všeobecne záväzného právneho predpisu je možné dosiahnuť aj iným spôsobom.

   (12) Zozáväznením slovenskej technickej normy je určenie splnenia povinnosti všeobecne záväzným právnym predpisom odkazom na slovenskú technickú normu ako jediného možného riešenia splnenia požiadaviek všeobecne záväzného právneho predpisu. Ak sa postupuje podľa prvej vety, odsek 10 sa neuplatňuje a orgán štátnej správy, ktorý je zodpovedným predkladateľom všeobecne záväzného právneho predpisu podľa prvej vety, je povinný vylúčiť aplikáciu odseku 10 a 11. Na orgán štátnej správy, ktorý je zodpovedným predkladateľom všeobecne záväzného právneho predpisu podľa prvej vety sa vzťahuje povinnosť podľa § 12 ods. 2.“.

   Geneticky modifikovaní „naši ľudia“ fungujú a posúvajú túto krajinu na vrchol spodku.

   Odpovedať
 • Martin Hromada
  4. augusta 2023 20:25

  Dobrá téma.

  1) Venujem sa okrem PO aj bezpečnosti práce. Zákon 124/2006 Z. z. prikazuje vydávať vnútropodnikové predpisy, ktoré musia zohľadniť aj STN. Ale pritom nemôžem STN citovať. Takže by som mal každú jednu vetu preformulovať tak, aby som zachoval jej význam. NEMOŽNÉ.

  2) Dlhé roky ani samotné Ministerstvo vnútra a HaZZ nemalo prístup k STN. Takže štátny požiarny dozor a schvaľovanie dokumentácie vykonávali pomocou ukradnutých, odkopírovaných STN väčšinou od špecialistov. Teraz fungujú na základe memoranda.

  Odpovedať
  • Tomáš Krchnák
   4. septembra 2023 13:37

   Stále nemajú prístup ku všetkým potrebným normám ktoré potrebujú na vykonávanie štátneho požiarneho dozoru. Nedávno som riešil otázku schválenie niektorých komponentov pre odvod tepla a splodín horenia a pri odkazovaní sa na danú normu som zastavil, keďže mi bolo povedané, že k danej norme nemajú prístup. Našiel som im preto žiadanú informáciu ja a interpretoval ju ďalej, ale je otázka ako štátny požiarny dozor môže vykonávať svoju činnosť pokiaľ nemá prístup k normám na ktoré je odkazované v projektovej dokumentácii, alebo v dokumentácii výrobcu daného požiarneho a požiarnotechnického zariadenia? Na túto otázku som ešte nenašiel odpoveď.

   Odpovedať
 • Ing. Petr Chytrý
  11. septembra 2023 16:07

  Dobrý den z ČR!
  „Vývoj v ČR“ má další „příjemné pokračování“, kdy podle rozsudku Městského soudu v Praze (č.j. 8 A 53/2022-42) je Ministerstvo průmyslu a obchodu povinno zajistit také sponzorovaný (bezplatný) přístup k technickým pravidlům gas, neboli TPG, která se vztahují k požadavkům zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), a to ve lhůtě 6 měsíců od právní moci rozsudku. Tato lhůta uplynula 16. 7. 2023. Systém mi už funguje, ale nepoznám, zda-li jde opět o přístup jen a pouze z ČR. Více viz –
  https://www.technicka-zarizeni.cz/technicka-pravidla-v-oboru-plynovych-zarizeni-tpg-jsou-nyni-k-dispozici-zdarma/
  Ing. Petr Chytrý (hasič v.v.)

  Odpovedať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Fill out this field
Fill out this field
Prosím uveďte správnu/funkčnú e-mailovú adresu.