Európsky prieskum v oblasti elektromobility vo vzťahu k požiarnej bezpečnosti krytých parkovísk

Európsky prieskum v oblasti elektromobility vo vzťahu k požiarnej bezpečnosti krytých parkovísk

Právne predpisyRiešenie PBS

Naša asociácia sa zapája do prebiehajúceho európskeho prieskumu Fóra pre trvalo udržateľnú dopravu (STF) v súvislosti s elektromobilitou v stavbách a požiarnou bezpečnosťou týchto stavieb.

STF bolo zriadené s cieľom pomáhať Komisii pri vykonávaní činností a programov Únie zameraných na podporu zavádzania infraštruktúry pre alternatívne palivá, aby sa prispelo k cieľom Európskej únie v oblasti energetiky a klímy. STF slúži ako platforma pre štrukturálny dialóg, výmenu technických poznatkov, spoluprácu a koordináciu medzi členskými štátmi Únie a príslušnými verejnými a súkromnými zainteresovanými stranami.

Podskupina „Verejné orgány“ STF nedávno vytvorila osobitnú pracovnú skupinu s cieľom vypracovať usmernenia na zabezpečenie požiarnej bezpečnosti dobíjacej infraštruktúry a elektrických vozidiel v podzemných a nadzemných krytých parkoviskách (garážach). Ide o dôležitú úlohu, keďže väčšina potrieb nabíjania bude do roku 2030 uspokojená prostredníctvom súkromných nabíjacích miest. Podľa návrhu Komisie na nariadenie o infraštruktúre pre alternatívne palivá (AFIR) z roku 2021 bude do roku 2030 iba 40 % potrieb nabíjania uspokojených prostredníctvom verejne prístupných nabíjacích miest. Preto boli príslušné ustanovenia týkajúce sa súkromných dobíjacích miest v budovách zahrnuté do návrhu revízie smernice o energetickej hospodárnosti budov v roku 2021. Jedným z prvých cieľov tejto pracovnej skupiny je poskytnúť prehľad právnych predpisov/pokynov v členských štátoch, pokiaľ ide o požiarnu bezpečnosť na krytých parkoviskách.

Tento prieskum je prvým krokom k identifikácii právnych predpisov a usmernení platných v Európe (v členských štátoch, regiónoch a na miestnej úrovni) a mimo nej. Prieskum sa realizuje prostredníctvom internetového dotazníka https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/2023-parking-areas-legislation, v ktorom sa odpovedá na niekoľko zaujímavých otázok, ktoré si môžete prečítať aj v pdf formáte celého dotazníka.

Keďže na Slovensku zatiaľ absentuje akýkoľvek právny predpis v oblasti protipožiarnej bezpečnosti stavieb s parkovacími miestami a nabíjacou infraštruktúrou pre elektrické vozidlá, tak v rámci európskeho prieskumu pripravujeme odpovede STF o našich aktivitách v tejto oblasti a o spracovaní a vydaní ATN® 010, ktorá je jediným slovenským technickým dokumentom riešiacim túto problematiku.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Fill out this field
Fill out this field
Prosím uveďte správnu/funkčnú e-mailovú adresu.