Technickej normalizácii na Slovensku sa „blýska“ na lepšie časy

Technickej normalizácii na Slovensku sa „blýska“ na lepšie časy

Právne predpisy

Včera 2.6.2022 bola na právnom a informačnom portáli SLOV-LEX zverejnená predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 60/2018 Z. z. o technickej normalizácii v znení neskorších predpisov (PI/2022/132). Dokument s predbežnou informáciou si môžete stiahnuť TU.

Veľmi dôležitým základným cieľom tejto právnej úpravy je podľa obsahu predbežnej informácie, okrem iného, ustanoviť možnosť Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „ÚNMS SR“) poveriť právnickú osobu vykonávaním niektorých činností v oblasti technickej normalizácie a sprehľadniť problematiku záväznosti slovenských technických noriem (ďalej len „STN“). Tu sa vytvára priestor na to, aby národným normalizačným orgánom (NNO) mohla byť nezávislá právnická osoba a taktiež možnosť zmeny systému normalizačných činností napr. prostredníctvom tzv. Centier Technickej Normalizácie (CTN) tak, ako to veľmi dobre funguje v susednej Českej republike. Českým NNO je Agentúra pro standardizaci (ČAS) a normalizačné činnosti zabezpečujú odborníci združení v CTN, ktoré sú zmluvne zriadené pri významných podnikoch, vysokých školách, profesijných asociáciách a iných odborných organizáciách. Tento model normalizácie naša asociácia presadzuje už niekoľko rokov, pretože mnohí naši členovia sa aktívne zapájajú aj do činnosti CTN v Českej republike už od roku 2011.

Tomuto kroku ÚNMS SR predchádzali dlhoročné aktivity a návrhy našej asociácie v spolupráci s Zväzom elektrotechnického priemyslu SR (ZEP SR) a Asociáciou priemyselných zväzov a dopravy (APZD) na zmenu priameho riadenia technickej normalizácie ústredným orgánom štátnej správy a možnosti zmeny nefungujúceho systému technickej normalizácie. Súčasný nepriaznivý stav technickej normalizácie na Slovensku bol spôsobený nevhodnou reformou štátnej správy ESO, kedy od roku 2014 po zrušení Slovenského ústavu technickej normalizácie, celú agendu tohto nezávislého slovenského NNO prevzal štát, teda ÚNMS SR.

Nebudeme sa v tomto článku venovať rozsiahlym dôsledkom tohto minulého nekompetentného rozhodnutia štátnych orgánov, pretože sme o tom od roku 2014 napísali niekoľko desiatok článkov na našej stránke. Dôležité je, že štátne orgány pochopili neudržateľnosť súčasného „nesystému“ najmä z hľadiska finančného a personálno-organizačného zabezpečenia a neutešených výsledkov kvality a rozsahu normalizačných činnosti. Túto skutočnosť jednoznačne preukázala aj analýza a jej výsledky v porovnaní so zahraničnými NNO, ktoré navrhla vypracovať Rada pre technickú normalizáciu, ako poradný orgán predsedníčky ÚNMS SR.

Toto konštatovanie je aj súčasťou predbežnej informácie v bode 3. Zhodnotenie súčasného stavu.

Naša asociácia v spolupráci s APZD avizovala predkladateľovi návrhu právnej úpravy odbornú spoluprácu pri jej tvorbe, aby boli v návrhu aj potrebné ustanovenia v oblasti problematiky postavenia a uplatňovania STN (TNI) v právnom rámci. Tým by sa vytvorila jednoznačná právna platforma na možnosť uplatňovania aj iných technických dokumentov, ako sú STN (TNI), na dosiahnutie vhodných technických riešení, ktoré chýbajú v príslušných STN (TNI). V súčasnosti sa totiž stále objavujú prípady, kedy niektoré štátne orgány majú problém s akceptovaním technických riešení uvedených v iných technických dokumentoch ako sú STN (TNI). Skutočnosť, že tento problém je potrebné z hľadiska potrieb aplikačnej praxe vyriešiť, potvrdzuje aj použitie odkazov na ATN® priamo STN, o čom sme písali v predchádzajúcom článku Nové zmeny STN už využívajú aj odkaz na ATN®. ATN® sú totiž bežne uplatňované aj v ďalších dôležitých rezortných a podnikových technických predpisoch, dokonca aj v zahraničí.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Fill out this field
Fill out this field
Prosím uveďte správnu/funkčnú e-mailovú adresu.