Nové zmeny STN už využívajú aj odkaz na ATN®

Normalizácia

Dnes 1.6.2022 boli na Portáli noriem Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR (ÚNMS SR) zverejnené nové zmeny rady STN 73 08xx, ktorých hlavným cieľom sú úpravy požiadaviek návrhu vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS) z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti stavieb. Náš kolega a člen špecialista PO Ing. Ján Dekánek, ktorý je spracovateľom všetkých zmien STN pri tejto príležitosti napísal článok zaoberajúci sa uvedenými zmenami, pre potrebu širokej odbornej verejnosti v oblasti protipožiarnej bezpečnosti stavieb.

Tento článok s názvom ETICS – zmeny STN 73 08xx od 1.6.2022 si môžete prečítať po stiahnutí.

Okrem iného, boli v rámci týchto zmien STN použité aj odkazy na naše ATN®, čo len dokazuje dlhodobú životaschopnosť nášho projektu spracovávania a vydávania ATN® pre potreby aplikačnej praxe. Už aj ÚNMS SR konečne pochopil, že odkazy na ATN®, ako na iné technické dokumenty použité v STN sú bežnou záležitosťou vo vyspelej krajine. V tejto súvislosti pripadá už komické, čo predchádzajúca garnitúra štátnych úradníkov od roku 2017 podnikala proti vydávaniu a uplatňovaniu ATN® našou asociáciou a proti zápisu označenia ATN® do registra ochranných známok Úradu priemyselného vlastníctva SR. Táto, dnes už komická história, je archivovaná na našej stránke Príbeh ochrannej známky označenia ATN®

Stále však ešte existuje historický pomník bývalých snáh spochybňovať vydávanie a uplatňovanie ATN® na oficiálnom webovom sídle ústredného orgánu štátnej správy Odpoveď ÚNMS SR k vydávaniu ATN (PDF, 3 MB). Veríme však, že na základe nových korektných vzťahov a na základe vyššie uvedenej skutočnosti uplatňovania ATN® v rámci STN, aj tento pomník padne do zabudnutia.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Fill out this field
Fill out this field
Prosím uveďte správnu/funkčnú e-mailovú adresu.