Rokovanie zástupcov APPO SR a zástupcov Prezídia HaZZ

Požiarne konštrukcieRôzne

Dňa 20.2.2020 sa v Bratislave uskutočnilo v poradí už druhé rokovanie zástupcov vedenia našej asociácie so zástupcami odboru požiarnej prevencie (OPP) Prezídia HaZZ na tému osvedčovania požiarnych konštrukcií (OPK) ich zhotoviteľmi a možnosť využitia mobilnej e-aplikácie OPK pri výkone štátneho požiarneho dozoru. Boli prerokované všetky návrhy na doplnenie a úpravu obsahu mobilnej e-aplikácie OPK, ktoré zaslali zástupcovia odboru požiarnej prevencie (OPP) Prezídia HaZZ po prvom rokovaní 20.9.2019. Na rokovaní boli podrobne zvážené všetky obsahové aspekty a bola dohodnutá konečná obsahová úprava mobilnej e-aplikácie OPK. Okrem toho boli zástupcovia odboru požiarnej prevencie (OPP) Prezídia HaZZ zo strany zástupcov našej asociácie informovaní o niektorých zaujímavých projektoch a aktivitách APPO SR, ktoré boli prerokované na 16. Plenárnom zhromaždení APPO SR v Banskej Bystrici dňa 13.2.2020. Informácie sa týkali projektu Prevencia a výchova občanov v oblasti požiarnej ochrany a projektu Sektorovo riadené inovácie (SRI) v národnej sústave povolaní vo vzťahu k postaveniu povolania Špecialista požiarnej ochrany.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Fill out this field
Fill out this field
Prosím uveďte správnu/funkčnú e-mailovú adresu.