Elektromobilita a požiarna bezpečnosť stavieb

PožiarePrávne predpisy

Elektromobilita výdatne podporovaná štátnymi orgánmi má nielen jeden vážny, zatiaľ nevyriešený problém. Od 10. 3. 2020 nadobudne účinnosť novela zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorá v § 8a zavádza povinnosť v nových a významne obnovovaných bytových aj nebytových budovách zabezpečiť rozvody pre elektrické káble na inštaláciu nabíjacích staníc a zriadiť nabíjacie stanice vo vzťahu k počtu parkovacích miest v týchto budovách.

Novela zákona č. 555/2005 Z. z.

Vážnym problémom sú však chýbajúce požiadavky na požiarnu bezpečnosť stavieb, v ktorých sa nachádzajú povinné parkovacie miesta pre elektromobily a nabíjacie stanice pre elektromobily. Kto pozná problematiku nebezpečenstva vzniku požiaru a zložitého hasenia požiaru elektromobilov na cestách (v exteriéri), musí jednoznačne potvrdiť, že umožnenie prístupu elektromobilov do hromadných garáží pri súčasných poznatkoch najmä zo zahraničia, je prinajmenšom hazardom, ak nie verejným ohrozením. Kým nebude globálne vyriešená problematika zníženia požiarneho ohrozenia a požiarneho nebezpečenstva elektromobilov v porovnaní s klasickými automobilmi zo strany ich výrobcov, alebo kým nebudú stanovené presné a zodpovedajúce stavebno-technické, technologické požiarno-bezpečnostné opatrenia v právnych predpisoch pre požiarnu bezpečnosť stavieb s elektromobilmi je nevyhnutné, aby nový parlament a vláda pozastavili účinnosť príslušných ustanovení § 8a zákona č. 555/2005 Z. z.. V opačnom prípade môže byť reálne ohrozené zdravie a životy občanov, majetok a životné prostredie v záujme „ochrany životného prostredia„, čo je absurdné a určite protiústavné.

Kto ešte nemal možnosť vidieť čo dokáže pokojne a bezstarostne zaparkovaný elektromobil v hromadnej garáži, ktorý sa ani nenabíja, nech si pozrie video. Zaujímavé to začína byť v čase 1:20.

4 komentáre. Leave new

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Fill out this field
Fill out this field
Prosím uveďte správnu/funkčnú e-mailovú adresu.