Protipožiarna bezpečnosť cestných tunelov konečne aj na Slovensku

Protipožiarna bezpečnosť cestných tunelov konečne aj na Slovensku

Právne predpisy

Dňa 10.6.2022 boli na webovom sídle Slovenskej správy ciest zverejnené nové technické podmienky pre protipožiarnu bezpečnosť cestných tunelov, ako dokument TP 099: 2022, ktorý dalo ešte v roku 2020 vypracovať Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií. V tomto článku sa nechceme podrobne zaoberať tým, prečo bol celý proces prípravy a schvaľovania tohto veľmi dôležitého dokumentu z hľadiska výstavby cestných tunelov, taký zdĺhavý, komplikovaný a sprevádzaný rôznymi obštrukciami zo strany rôznych záujmových skupín. Je však potrebné uviesť, že TP 099: 2022 ako základný bezpečnostný predpis rezortu dopravy vo vzťahu k navrhovaniu a realizácii protipožiarnej bezpečnosti cestných tunelov, ktoré nám stále chýbajú v našej cestnej infraštruktúre a napriek tomu, že revízia TP 099: 2020 bola schválená a zaslaná na notifikáciu Európskej komisii a členským štátom EÚ prostredníctvom vnútrokomunitárneho pripomienkového konania (ukončené máj 2021 bez pripomienok), k jeho oficiálnemu vydaniu došlo až teraz. Dôležité je však nakoniec to, že TP 099: 2022 sú na svete, čo posúva v mnohých ohľadoch celú problematiku protipožiarnej bezpečnosti cestných tunelov smerom k vyspelým krajinám, napr. možné použitie aj asfalocementových a asfaltových zmesí v tuneli. Nás ako asociáciu môže tešiť aj to, že sme oficiálne spolupracovali na príprave a tvorbe obsahu TP 099: 2022 (kapitoly 18 a 23) a zodpovedným riešiteľom TP 099: 2022 bol tiež náš člen APPO SR – špecialista PO. Čo je však veľmi významné z pohľadu dlhodobých cieľov a aktivít našej asociácie je to, že tento rezortný predpis MDV SR vo svojom obsahu využíva odkazy na naše ATN® normy, čo len demonštruje správnosť a opodstatnenosť projektu tvorby a uplatňovania ATN® noriem v aplikačnej praxi z hľadiska technických riešení protipožiarnej bezpečnosti stavieb. Taktiež sme v rámci obsahu navrhli kapitolu 23, ktorá obsahuje podrobnosti o osvedčení požiarnych konštrukcií ich zhotoviteľmi v cestnom tuneli, čo považujeme za zásadný posun v potrebnej úrovni kvality uskutočňovania stavebných a montážnych prác z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti cestného tunela. Na záver by sme sa chceli poďakovať všetkým, ktorí sa podieľali na tvorbe tohto dôležitého predpisu s cieľom zlepšiť podmienky pre kvalitnú, inovatívnu a bezpečnú výstavbu cestných tunelov a nemôžeme zabudnúť sa osobite poďakovať aj našim skvelým partnerom z Asociácie priemyselných zväzov a dopravy, ktorí aktívne komunikovali v roku 2021 s MDV SR a zasadzovali sa za oficiálne schválenie a vydanie TP 099: 2022.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Fill out this field
Fill out this field
Prosím uveďte správnu/funkčnú e-mailovú adresu.