Pomôcka na riešenie protipožiarnej bezpečnosti zmien stavieb

Pomôcka na riešenie protipožiarnej bezpečnosti zmien stavieb

NormalizáciaRiešenie PBS

Dňa 1.3.2023 bola vydaná revidovaná STN 73 0802: 2023 Požiarna bezpečnosť stavieb. Spoločné ustanovenia. Celkové zameranie a obsah normy ostávajú oproti predchádzajúcemu vydaniu STN 73 0802: 2010 nezmenené. Avšak vzhľadom na to, že norma platí výlučne pre zmeny stavieb, bolo potrebné niektoré jej ustanovenia upraviť tak, aby sa norma mohla v plnej miere uplatňovať pri riešení PBS zmien stavieb. Pri tvorbe revízie STN 73 0802: 2023 bolo potrebné rešpektovať súčasné pravidlá tvorby noriem, čoho dôsledkom je nové číslovanie jej ustanovení. Na STN 73 0802 sa odvolávajú všetky súvisiace STN 73 08xx. Niektoré ich časti sa odvolávajú na pôvodnú STN (ČSN) 73 0802: 1977 a niektoré na vydanie pôvodnej STN 73 0802: 2010. Keďže revidovaná norma má iné číslovanie, identifikácia odkazov v súvisiacich STN 73 08xx je takmer nemožná. Pomôckou pri identifikácii odkazov v STN 73 08xx je priložená konverzná tabuľka, ktorú spracoval náš kolega a spracovateľ STN 73 0802: 2023 Ing. Ján Dekánek.

Konverzná tabuľka článkov rôznych vydaní STN 73 0802

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Fill out this field
Fill out this field
Prosím uveďte správnu/funkčnú e-mailovú adresu.