Konferencia MONITOR PBS 2023

Rôzne

Prinášame Vám prvé informácie o 1. ročníku konferencie MONITOR PROTIPOŽIARNEJ BEZPEČNOSTI STAVIEB 2023 (MONITOR PBS 2023) s medzinárodnou účasťou, ktorá sa konala 25. 5. 2023 v hoteli PARTIZÁN v Bystrej – Tále. Konferencie sa zúčastnilo 150 účastníkov, z toho bolo vyše 30 príslušníkov HaZZ, čo považujeme za historický medzník v ich počte na konferenciách mimo konferencie FIRECO, ktorá sa koná dnes, bohužiaľ bez akejkoľvek mediálnej podpory o jej organizovaní.

Z dôvodu veľkého záujmu odbornej verejnosti o odborné témy konferencie MONITOR PBS 2023, pripravujeme podrobný audiovizuálny záznam z prednášok, ktoré na nej odzneli, a ktoré mali veľký ohlas medzi jej účastníkmi. Živá diskusia, ktorá sa konala na konferencii k mnohým témam len preukazuje, že požiarna prevencia si naozaj zaslúži tú najvyššiu prioritu zo strany zainteresovaných zodpovedných orgánov.

Na konferencii sa odborne komunikovali vážne odborné témy, ktoré súviseli, okrem iného, aj s osvedčením požiarnych konštrukcií a budúcnosťou postavenia špecialistov požiarnej ochrany, ako autorizovaných inžinierov pre riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavieb a technológií. Drvivá väčšina účastníkov konferencie prejavila vysokú spokojnosť s jej priebehom a obsahom, čo potvrdzuje aj skutočnosť, že plná rokovacia sála bola až do ukončenia konferencie. Veľmi oceňujeme najmä prínos našich hostí a zahraničných odborníkov z Českej republiky, ktorí len potvrdili na základe ich skúseností, že smerovanie protipožiarnej bezpečnosti stavieb, ktoré presadzuje naša asociácia v súčasnosti, je tá správna cesta pre budúcnosť PBS.

V galérií uvádzame aspoň pár snímok symbolizujúcich pracovnú atmosféru konferencie. Tešíme sa na jej ďalšie ročníky. V blízkom čase Vám poskytneme kompletný audiovizuálny záznam z prednášok konferencie.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Fill out this field
Fill out this field
Prosím uveďte správnu/funkčnú e-mailovú adresu.