Gratulácia nášmu členovi k udeleniu Ceny Vladimíra Lista za rok 2023

Gratulácia nášmu členovi k udeleniu Ceny Vladimíra Lista za rok 2023

Normalizácia

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky pravidelne každoročne odovzdáva Ceny Vladimíra Lista, profesora a zakladateľa československej technickej normalizácie osobnostiam, ktoré sa výrazne podieľajú na rozvoji techniky a inovácií na Slovensku. Okrem ďalších ocenených, bolo toto významné ocenenie udelené aj nášmu dlhoročnému členovi a kolegovi Ing. Jankovi Dekánkovi, za jeho významný prínos v oblasti technickej normalizácie. Stalo sa tak 17.10.2023 v Bratislave, v rámci konferencie Svetový deň normalizácie 2023 spojenej s Fórom normalizátorov XXVI. Viac sa o podujatí dočítate v článku ÚNMS SR OCEŇOVAL ODBORNÍKOV ZA ICH PRÍNOS V OBLASTI TECHNICKEJ NORMALIZÁCIE

Pripájame sa v mene našej asociácie ku gratuláciám Ing. Jankovi Dekánkovi k udeleniu tejto ceny a k tomu, že rozširuje rady členov našej asociácie, ktorým bolo toto individuálne ocenenie udelené v rokoch 2010, 2012 a v roku 2014, kedy toto ocenenie bolo udelené našej asociácii, ako kolektívu odborníkov za významný prínos v oblasti technickej normalizácie. Na záver chceme len vysloviť želanie, aby normalizácia v oblasti protipožiarnej bezpečnosti stavieb, na ktorej tvorbe sa mnohí z našich členov dlhé roky podieľali spolu s Ing. Jankom Dekánkom v rámci dnes už bohužiaľ neexistujúcich technických komisií, dostala opäť druhý dych a nevisela len na hadičkách zanietených jednotlivcov.

2 komentáre. Leave new

 • Róbert Károlyi, prezident APPO SR
  20. októbra 2023 10:21

  Milý kolega Ing. Janko Dekánek,
  pripájam sa ku gratulantom a želám ti ešte veľa tvorivých úspechov na úseky ochrany pred požiarmi. Ďakujem ti za dlhodobý odborný prístup, za príkladnú reprezentáciu nie len tvojej osoby, ale aj našej APPO SR. Ďakujem ti za spoluprácu a množstvo podnetných postrehov a návrhov pri rozvoji činnosti APPO SR a jej smerovaní ako aj celej oblasti ochrany pred požiarmi, pričom ti želám ešte veľa síl, zdravia a invencie jednak v pracovnej oblasti tak aj v osobnom živote.

  JUDr., Mgr. Róbert Károlyi
  prezident APPO SR

  Odpovedať
 • Blahopřání z ČR!
  U nás Česká agentura pro standardizaci obdobně uděluje vybraným osobnostem Cenu nebo Čestné uznání Vladimíra Lista jako symbolické poděkování za jejich práci a působení, kterým přispěli k rozvoji a popularizaci technické normalizace. Není vůbec snadné tyto ceny obdržet, kdy za jejich získání jsou sta a sta hodin práce a to i na úkor rodiny, přátel a volného času. Případná finanční odměna ani zdaleka nepokryje osobní náklady autora normalizační činnosti, protože „na to zkrátka nejsou peníze“. Tuto práci je třeba dělat svým srdcem a odhodláním!
  Přijměte tak prosím srdečné blahopřání oceněnému členovi APPO SR i z ČR k tomuto udělenému ohodnocení a to s přáním, aby i nadále aktivně poskytoval a předával svoje zkušenosti ze své profese.
  Děkujeme!
  Ing. Petr Chytrý (hasič v.v.)

  Odpovedať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Fill out this field
Fill out this field
Prosím uveďte správnu/funkčnú e-mailovú adresu.