Drevostavby a PBS z pohľadu českých odborníkov

NormalizáciaPrávne predpisyRiešenie PBS

Nadväzujeme na náš posledný článok, ktorý sme zverejnili 12.1.2024 pod názvom Prečo sa v krajine lesov nedajú stavať vyššie drevostavby?
Na tento článok reagoval výborným príspevkom aj náš český kolega pán Ing. Petr Chytrý na Diskusnom fóre požiarnej ochrany (DFPO) Keďže nie všetci čitatelia našich článkov z radov odbornej verejnosti sú registrovaní na tejto diskusnej platforme (čo je škoda) a nemajú možnosť si prečítať jeho príspevok, uvádzame ho na našej stránke v originálnom znení nižšie:

„Požárně bezpečné konstrukční systémy vícepodlažních dřevostaveb

Dobrý den!

S ohledem na existenci této diskusní skupiny a dále s ohledem na článek na www.appo.sk “Prečo sa v krajine lesov nedajú stavať vyššie drevostavby”, kdy obdobná problematika je aktuálně intenzivně řešena i v rámci ČR (SR a ČR používá obdobné pojmenování konštrukčné prvky D1, D2 a D3 vs. konstrukční systém DP1, DP2, DP3…) Vám ve spolupráci s APPO SR zasíláme odkaz na záznam přednášky doc. Ing. Petra Kuklíka, CSc. z loňského 8. ročníku konference TZBinfo “Požární bezpečnost staveb” s výše uvedeným názvem (doporučujeme poslechnout si).
https://www.tzb-info.cz/pozarni-bezpecnost-staveb/26372-pozarne-bezpecne-konstrukcni-systemy-vicepodlaznich-drevostaveb
S touto problematikou navíc úzce souvisí i např. prohlášení České komory architektů, která se v r. 2023 zabývala možností navrhování dřevostaveb nad 12 m požární výšky (v SR platí přísnější požadavky), kdy výsledkem je mj. společné stanovisko České agentury pro standardizaci, GŘ HZS ČR a Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT v Praze (UCEEB) o tom, že normový limit není na překážku navrhování dřevostaveb nad 12 metrů navrhování staveb vyšších, je však třeba využít postup dle § 99 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně a tzv. požárně inženýrský postup definovaný v normě ČSN 73 0802 – Požární bezpečnost staveb – nevýrobní objekty. Výsledkem postupu bude prověření, že návrh dosahuje alespoň stejného výsledku (stejné míry požární bezpečnosti), který by byl dosažen postupem podle normy. GŘ HZS ČR připravuje metodiku pro přípravu inženýrského postupu, která by měla být hotova v prvním čtvrtletí příštího roku. Paralelně přitom probíhají práce na rozborovém úkolu řešeném UCEEB, jehož cílem je zhodnotit možnost změny technické normy a případně rovněž limitu 12 m. Termín plnění úkolu je stanoven na rok 2025.
Text stanoviska byl navíc zveřejněn v č. 12 českého Věstníku úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví v prosinci (decembri) 2023- viz obrázek, kde navíc lze nalézt i normativní dokumenty podle kterých lze eventuelně postupovat.

Pozn.: V ČR se v rámci dalšího řešení této problematiky zatím uvažuje s možným řešením pro požární výšky 12 až 22,5 m, kdy by byly nově definovány normativní požadavky. Přitom se zatím uvažuje s hybridními stavebními konstrukcemi – viz např.
Budovy s hybridní konstrukcí ze dřeva mají před sebou velkou budoucnost | TVarchitect.com
Stavby vyšší jak 22,5 m by bylo ev. možné stavět cestou požárního inženýrství. Nejbližší budoucnost ukáže cestu…

Pro případnou potřebu anebo k seznámení dále přikládáme odborný text výzkumného projektu Lesů České republiky “Studie zaměřená na zhodnocení stávajícího stavu požadavků na požární bezpečnost dřevostaveb v ČR a zahraničí” prováděný v letech 2018-2019 (Studie zaměřená na zhodnocení stávajícího stavu požadavků na požární bezpečnost dřevostaveb v ČR a v zahraničí | Lesy České republiky, s. p.). K dispozici zde:
Pozarni_bezpecnost_drevostaveb_2019.pdf (2,5 MB)
Pozarni_bezpecnost_drevostaveb_prilohy.pdf (3,8 MB)

Ing. Petr Chytrý (hasič v.v.)“

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Fill out this field
Fill out this field
Prosím uveďte správnu/funkčnú e-mailovú adresu.