Technické návody APPO SR

Upozornenie: Obsah bývalých TN APPO 002, TN APPO 003, TN APPO 004, TN APPO 005, TN APPO 006 a TN APPO 009 je súčasťou novej odbornej publikácie „Požiarna bezpečnosť stavieb nielen pre elektrotechnikov“ vydanej Slovenským elektrotechnickým zväzom – Komora elektrotechnikov Slovenska (SEZ-KES) v septembri 2012 a jej druhého vydania v roku 2016. Túto publikáciu si môžete objednať na www.sez-kes.sk

TN APPO 008 – Reakcia stavebných výrobkov na oheň
TN APPO 010 – Požiadavky na požiarne konštrukcie – číselník požiarnych konštrukcií
TN APPO 011 – Návod na vyplnenie osvedčenia požiarnej konštrukcie

Edícia Technické návody APPO SR

Edícia Technické návody APPO SR Zväzok 1 – Požiarna bezpečnosť striech (Smernica pre navrhovanie, realizáciu a kontrolu)

APPO_TN_001_Fasady 2013 – Upozornenie