APPO SR v rámci projektu SRI v národnej sústave povolaní

APPO SR v rámci projektu SRI v národnej sústave povolaní

Rôzne

Naša asociácia sa v rámci spolupráce s Asociáciou priemyselných zväzov aktívne zapojila v roku 2019 do Národného projektu sektorovo riadených inovácií (SRI), v ktorom máme aktívne zastúpenie prostredníctvom nášho generálneho sekretára v Sektorovej rade pre elektrotechniku. Gestorom projektu SRI je Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR a realizačným tímom projektu SRI je spoločnosť TREXIMA Bratislava, spol. s r. o..

Po takmer roku práce na projekte v rámci Sektorovej rady pre elektrotechniku aj v rámci prierezovej spolupráce jednotlivých Sektorových rád sa nám podarilo niekoľko dôležitých krokov, ktoré súvisia s oblasťou elektrotechniky, požiarnej bezpečnosti a technickej normalizácie. Prvým krokom je presunutie národného štandardu zamestnania (NŠZ) Stavebný a prevádzkový elektrikár spod gescie Sektorovej rady pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu pod gesciu Sektorovej rady pre elektrotechniku a zmena názvu NŠZ na Montér elektrických inštalácií. Druhým významným krokom je presunutie NŠZ Špecialista požiarnej ochrany spod gescie Sektorovej rady pre administratívu, ekonomiku a manažment pod gesciu Sektorovej rady pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu. Ďalším dôležitým krokom je presadenie strategických opatrení súvisiacich s technickou normalizáciou do sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov s výhľadom do roku 2030. Všetky tri naše návrhy významne podporili naši partneri zo Zväzu elektrotechnického priemyslu SR, Slovenského elektrotechnického zväzu – Komory elektrotechnikov Slovenska a Slovenskej komory stavebných inžinierov. V súvislosti s technickou normalizáciou sme sa podujali vziať pod našu gesciu aj negarantovaný NŠZ Administrátor technických predpisov a noriem, o ktorý neprejavila záujem žiadna z 24 Sektorových rád, čo aj naznačuje v akom postavení a vnímaní je v súčasnosti technická normalizácia na Slovensku. V nasledujúcich etapách projektu sa budeme venovať revíziám a tvorbe obsahu jednotlivých NŠZ s cieľom posúdenia aktuálnosti kompetencií jednotlivých NŠZ z hľadiska všeobecných spôsobilostí, odborných vedomostí a odborných zručností, požiadaviek na vzdelanie a prax s cieľom, okrem iného, stanoviť požiadavky na tvorbu efektívneho systém celoživotného vzdelávania.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Fill out this field
Fill out this field
Prosím uveďte správnu/funkčnú e-mailovú adresu.