APPO SR sa stala zväzovým členom ZEP SR a APZ

APPO SR sa stala zväzovým členom ZEP SR a APZ

Rôzne

Tlačová správa

Po predchádzajúcich partnerských rokovaniach sme sa stali zväzovým členom Zväzu elektrotechnického priemyslu Slovenskej republiky (ZEP SR) a tak sme sa zároveň v rámci členstva v ZEP SR stali aj zväzovým členom Asociácie priemyselných zväzov (APZ). Tomuto kroku predchádzala dlhodobá úspešná spolupráca jednak v oblasti technickej normalizácie so ZEP SR, na základe ktorej náš generálny sekretár zastupuje ZEP SR v Rade pre technickú normalizáciu. Zároveň dlhodobo úspešne spolupracujeme s APZ prostredníctvom nášho projektu APPO-LEX MONITOR® v oblasti tvorby legislatívy, kde APZ ako člen Hospodárskej a sociálnej rady Slovenskej republiky (Tripartity) má významné postavenie a vplyv v tejto oblasti.

Tento dôležitý krok, ktorý je aj výsledkom určitého rešpektu a uznania našich aktivít zo strany našich partnerov, nám otvára oveľa väčšie možnosti vplyvu na podnikateľské prostredie, ktorého súčasťou je aj oblasť protipožiarnej bezpečnosti stavieb. Túto spoluprácu rozvíjame aj v rámci prebiehajúceho národného projektu Sektorovo riadených inovácií v národnej sústave povolaní, kde je APZ garantom mnohých Sektorových rád v rôznych oblastiach národného hospodárstva, kde má aj APPO SR svoje priame zastúpenie v Sektorovej rade pre elektrotechniku a v pracovnej skupine Sektorovej rady pre stavebníctvo.

Veríme, že aj táto naša aktivita pomôže k zmenám vo vzťahu k zlepšeniu vnímania a postavenia protipožiarnej bezpečnosti stavieb na Slovensku.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Fill out this field
Fill out this field
Prosím uveďte správnu/funkčnú e-mailovú adresu.