Správa o stave požiarnej ochrany na Slovensku

PožiareRiešenie PBS

Dňa 13.1.2022 sa v Bratislave v priestoroch Prezídia Hasičského a záchranného zboru uskutočnila tlačová konferencia prezidenta Hasičského a záchranného zboru plk. Ing. Pavla Mikuláška za účasti 1. viceprezidenta HaZZ plk. Ing. Jozefa Voľanského a vymenovanej na zastupovanie riaditeľa odboru požiarnej prevencie Prezídia HaZZ pplk. Ing. Slávky Lešíčkovej. Súčasťou tlačovej konferencie bola predložená aj Kompletná správa o činnosti Hasičského a záchranného zboru za rok 2022

V Komplexnej správe nás, okrem iného, zaujala jej časť týkajúca s požiarnej prevencie a jej kontrolnej činnosti v roku 2022 (strana 38 až 50). V tejto oblasti boli konštatované aj najčastejšie zistené nedostatky technického a organizačného charakteru v zdravotníckych a nemocničných zariadeniach a nákupných centrách. Z hľadiska kontrolnej činnosti vo vzťahu k posudzovaniu dokumentácie stavieb (riešení protipožiarnej bezpečnosti stavieb), ktoré vypracovávajú špecialisti PO, nás prekvapilo množstvo a závažnosť najčastejších zistených nedostatkov medzi ktoré patria:

 • neúplnosť predloženej projektovej dokumentácie;
 • neurčenie požadovanej požiarnej odolnosti a kritérií na stavebné konštrukcie;
 • neriešený styk požiarnych stien so strešným plášťom;
 • neurčenie odstupových vzdialenosti a požiarne nebezpečného priestoru od riešenej stavby a tiež od susedných stavieb;
 • dvere na únikových cestách sa otvárajú v protismere úniku, dvojkrídlové – bez koordinátorov zatvárania;
 • nesprávne navrhnutý systém vetrania pre chránené únikové cesty;
 • neriešená funkčná odolnosť trás káblov pre zariadenia funkčné počas požiaru;
 • na únikových cestách určených pre viac ako 50 osôb absentuje návrh núdzového osvetlenia.
 • V stavebnom konaní bolo vydaných 13 287 stanovísk k posudzovaniu projektovej dokumentácie, v rámci ktorých bolo zistených až 5560 nedostatkov a pri kolaudačnom konaní bolo vydaných 6684 stanovísk, v rámci ktorých bolo zistených 3183 nedostatkov.

  Aj tieto údaje dávajú určitú odpoveď na otázku, akú kvalitu dosahuje súčasná odborná príprava a celoživotné vzdelávanie v oblasti navrhovania stavieb a ich uskutočňovania z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti. Naša asociácia už niekoľko rokov aktívne pracuje na zlepšení úrovne a kvality v uvedených oblastiach, čoho výsledkom je jednak vyžadovanie dokumentácie osvedčenia požiarnych konštrukcií ich zhotoviteľmi, podľa platných právnych predpisov a taktiež zmena postavenia, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania súčasných špecialistov požiarnej ochrany, čo sme premietli aj do zmien v Národnej sústave povolaní, kde boli navrhnuté a schválené zmeny a nové návrhy v povolaniach, ktoré súvisia s navrhovaním a uskutočňovaním stavieb z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti. Viac informácií nájdete v našom projekte SEKTOROVO RIADENÉ INOVÁCIE

  Pridaj komentár

  Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

  Fill out this field
  Fill out this field
  Prosím uveďte správnu/funkčnú e-mailovú adresu.