Nová bezpečnostná príručka pre multipalivové čerpacie stanice

Nová bezpečnostná príručka pre multipalivové čerpacie stanice

Riešenie PBS

Európske normalizačné orgány CEN a CENELEC vydali v októbri 2021 na základe uznesenia CEN BT N 12651 a CENELEC rozhodnutia BT169/DG12327/DV nový dokument č. 38 s názvom
Príručka pre multipalivové čerpacie stanice

Dokument je zverejnený na webových stránkach CEN/CENELEC na linku https://www.cencenelec.eu/media/cen-cenelec_guide38.pdf

Príručka je v anglickom jazyku a má významne bezpečnostný charakter aj z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti, preto v krátkosti uvádzame info o jej obsahu.

Príručka bola vypracovaná na uľahčenie integrácie alternatívnych palív v existujúcich čerpacích staniciach a na uľahčenie návrhu (projektovania), schvaľovania a prevádzky multipalivových čerpacích staníc.
Na čerpacej stanici je v súčasnosti možné ponúknuť rôzne (alternatívne) palivá vrátane elektrického nabíjania. Pre každé palivo sú k dispozícii samostatné normy. Neexistuje však žiadny opis toho, ako by mali rôzne palivá interagovať v prípade núdze. Cieľom tohto usmernenia je opísať opatrenia, ktoré môžu zabrániť menšiemu incidentu jedného z palív z eskaláciou do väčšieho incidentu na multipalivovej čerpacej stanici.
Nariadenia a normy pre tradičné palivá, ako je benzín a nafta, existovali už mnoho rokov. Dnes sú zavedené alternatívne palivá, ako je LPG, CNG, LNG a vodík a elektrické nabíjanie. Zameranie tohto dokumentu je na komerčne dostupné alternatívne palivá. Bezpečnostné postupy v prípade núdze sú zapísané oddelene v norme pre každé jednotlivé palivo. Toto usmernenie popisuje interakciu medzi palivami a technickými zariadeniami na multipalivovej čerpacej stanici.
Porovnáva podmienky a definície použité vo výbere noriem uplatniteľných na každé palivo: elektrina, vodík, stlačený a skvapalnený zemný plyn, LPG, nafta a benzín. Taktiež porovnáva požiadavky uvedené v týchto normách. Popisuje vnútorné a vonkajšie separačné (odstupové) vzdialenosti aplikované pre rôzne palivá. Poskytuje usmernenie k návrhu a prevádzke systémov núdzového vypnutia a kombinovaných aktivít.
V prípade multipalivových čerpacích staníc sú tri hlavné oblasti jej zamerania:
1) vnútorné a vonkajšie separačné (odstupové) vzdialenosti;
2) kombinované činnosti;
3) akcia núdzového vypnutia.

Základné pojmy príručky:

separačná (odstupová) vzdialenosť: vzdialenosť predstavujúca prijateľnú úroveň rizík alebo minimálna rizikovo-informačná vzdialenosť medzi zdrojom nebezpečenstva a cieľom (ľudským, vybavením alebo prostredím), ktorá zmierni účinok pravdepodobného predvídateľného incidentu a zabráni menšiemu incidentu v eskalácii do väčšieho incidentu

systém núdzového vypnutia ESD (emergency shutdown system): systém zložený zo snímačov, logických riešení a konečných kontrolných prvkov na účely vykonávania procesu alebo špecifického vybavenia v procese uvedenia do bezpečného stavu, keď sú porušené vopred stanovené podmienky

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Fill out this field
Fill out this field
Prosím uveďte správnu/funkčnú e-mailovú adresu.