Nová ATN® 011 na tému fotovoltiky a úložísk elektrickej energie

Nová ATN® 011 na tému fotovoltiky a úložísk elektrickej energie

Normalizácia

Chceli by sme Vás informovať, že dnes 1.7.2022 sme zverejnili novú ATN® 011 Protipožiarna bezpečnosť stavieb. Stavby s fotovoltickými elektrárňami a úložiskami elektrickej energie, ktorá je modifikovaným prekladom pôvodnej ATN® 011 Protipožiarna bezpečnosť stavieb. Fotovoltické elektrárne s panelmi na strechách a obvodových konštrukciách stavieb vydanej ako originál v Slovinskom jazyku. K tomuto kroku sme dospeli po početných prosbách odbornej verejnosti, o preklad slovinského originálu ATN® 011 do štátneho jazyka. Chceme poďakovať všetkým odborníkom z našej asociácie aj z iných profesijných organizácií, akou je Slovenský elektrotechnický zväz – Komora elektrotechnikov Slovenska (SEZ-KES), že sa aktívne zapojili do tohto projektu s cieľom, poskytnúť odbornej verejnosti technický dokument v tejto oblasti. Je smutné, že príslušné štátne orgány, ktoré majú v pôsobnosti technickú normalizáciu a technické predpisy v oblasti alternatívnych zdrojov, stále nie sú schopné a ochotné spolupracovať, okrem avizovanej finančnej podpory zo zdrojov EÚ na ich budovanie, na vytvorení zmysluplných technických noriem a predpisov pre túto oblasť z hľadiska bezpečnosti.

1 komentár. Pridať komentár

  • Valent Hudec
    4. júla 2022 12:17

    Celé je to založené na chybnom predpoklade, že vieme zabezpečiť dostatok energie veternými a foto voltickými elektrárňami. Ak by sme chceli nahradiť lem množstvo elektriny čo vyrábajú Mochovce , museli by sme použiť obrovské rozlohy pôdy. Je to nereálne , tak ako elektromobilita, ktorá má zaručiť ekologickú dopravu čo je tiež blud !

    Odpovedať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Fill out this field
Fill out this field
Prosím uveďte správnu/funkčnú emailovú adresu.

Menu