Výsledky národného projektu SRI na medzinárodnej konferencii ADVANCES IN FIRE & SAFETY ENGINEERING

Výsledky národného projektu SRI na medzinárodnej konferencii ADVANCES IN FIRE & SAFETY ENGINEERING

Rôzne

V rámci spolupráce s Katedrou požiarneho inžinierstva Fakulty bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline, ktorú sme v roku 2022 potvrdili uzavretím memoranda o porozumení, sa naša asociácia aktívne zúčastní na 11. medzinárodnej vedeckej konferencii ADVANCES IN FIRE & SAFETY ENGINEERING spojenej s 6. odbornou konferenciou OCHRANA PRED POŽIARMI & ZÁCHRANNÉ SLUŽBY, ktoré sa uskutočnia v dňoch 22. – 23. novembra 2022 v Žiline v Zasadacej miestnosti vedeckej rady na adrese Vysokoškolákov 26, 010 08 Žilina-Vlčince.

Naša aktívna účasť na podujatí je zameraná na prezentovanie výsledkov národného projektu Sektorovo riadených inovácií (SRI), ktorý prebiehal od roku 2019 do roku 2022, kde bolo našim cieľom v rámci projektu, zapracovanie inovácií do povolaní súvisiacich s protipožiarnou bezpečnosťou stavieb, technológií a elektrických inštalácií v rámci Národnej sústavy povolaní. Naša prezentácia výsledkov národného projektu SRI odznie v prednáške

Bližšie podrobnosti o programe podujatia a podujatí sú uvedené priamo na webovom sídle https://fbi.uniza.sk/.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Fill out this field
Fill out this field
Prosím uveďte správnu/funkčnú e-mailovú adresu.