Vystavovateľský poplatok – prednáška v rámci programu konferencie

Vystavovateľský poplatok – prednáška v rámci programu konferencie

100.00 

1. Odborná konferencia s medzinárodnou účasťou MONITOR PROTIPOŽIARNEJ BEZPEČNOSTI STAVIEB 2023 sa uskutoční 25.5.2023 v hoteli Partizán**** v Bystrej 108 na Táloch. Konferencia je zameraná na aktuálne témy v oblasti protipožiarnej bezpečnosti stavieb doma aj v zahraničí a je oficiálne podporovaná Zväzom elektrotechnického priemyslu Slovenskej republiky.

2 na sklade

Popis

Poplatok pre vystavovateľa za propagačnú prednášku v rámci programu konferencie s časom trvania najviac 10 minút.