Účastnícky poplatok pre člena špecialistu PO s rautom

Účastnícky poplatok pre člena špecialistu PO s rautom

100.00 

1. Odborná konferencia s medzinárodnou účasťou MONITOR PROTIPOŽIARNEJ BEZPEČNOSTI STAVIEB 2023 sa uskutoční 25.5.2023 v hoteli Partizán**** v Bystrej 108 na Táloch. Konferencia je zameraná na aktuálne témy v oblasti protipožiarnej bezpečnosti stavieb doma aj v zahraničí a je oficiálne podporovaná Zväzom elektrotechnického priemyslu Slovenskej republiky.

Popis

Účastnícky poplatok pre člena APPO SR s členstvom špecialistu PO zahŕňa náklady za účasť na konferencii, propagačné materiály konferencie, obed formou bufetových stolov, 2x coffe break a večerný raut. Členstvo v APPO SR sa overuje uvedením Vášho e-mailu.